Duyurular  »  Avrupa Tarımsal Gıda Sürdürülebilirlik Kümesi Ortaklıkları Teklif Çağrısı
16 Ağustos 2023 - 
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız 16.08.2023 tarih ve 21561 sayılı yazıda ülkemizin, AB programlarından Tek Pazar Programı – KOBİ'ler ve Rekabetçilik bileşenine (SMP-COSME) 31 Mart 2023 tarihinde imzalanan katılım anlaşması ile asosiye ülke olarak dâhil olduğu ifade edilmiştir.

SMP-COSME bileşeninin işletmelerin rekabet güçlerini artırarak pazarlara erişimini kolaylaştıran, girişimciliği ve girişimcilik becerilerinin kazanılmasını teşvik eden, endüstrinin modernizasyonunu sağlayan fırsatlar sunduğu belirtilmiştir. Program kapsamında verilecek hibelerin, teklif çağrıları vasıtasıyla duyurulacağı bildirilmiştir.

Bu doğrultuda "Avrupa Tarımsal Gıda Sürdürülebilirlik Kümesi Ortaklıkları (European AgriFood Sustainability Cluster Partnerships - SMP-COSME-2023-AGRICLUSTER)" teklif çağrısı, gıda enflasyonunu sınırlamak için "Sorumlu Gıda Ticareti ve Pazarlama Uygulamalarına ilişkin AB Davranış Kuralları"nın KOBİ'ler tarafından uygulanmasını ve kaynak verimliliği teknolojilerinin benimsenmesini destekleyen yeni "Avrupa Tarımsal Gıda Sürdürülebilirlik Kümelenme Ortaklıkları"nın kurulması ve geliştirilmesini hedefleyen eylemleri destekleyeceği ifade edilmiştir.

Bahse konu çağrının son başvuru tarihi 28 Eylül 2023 olup, çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgiye Avrupa Komisyonu'nun "Funding & Tender Opportunities" isimli internet sitesinden https://bit.ly/44zfBfc ulaşılacağı bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

EK: EK-1 (2 sayfa)Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası