Duyurular  »  Numunelik Eşya ve Model İthalatı Hakkında


27 Temmuz 2023 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 19.07.2023 tarihli ve 7854 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına atıfta bulunularak;

· 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167’nci maddesinin birinci fıkrasının 8/d bendi ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Kararın 86’ncı maddesi kapsamında numunelik eşya ve model olarak serbest dolaşıma sokulan eşyaya gümrük vergilerinden muafiyet uygulandığı,

· Yine aynı Kararın 126’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a/5) bendi çerçevesinde, Gümrük Kanununun 167’nci maddesinin birinci fıkrasının 8/d bendi kapsamı numunelik eşya ve modellerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlık tarafından belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin dolaylı temsilci olarak yetkili bulunduğu,

· 127’nci maddesi gereğince de, posta idaresi ve hızlı kargo firmalarınca verilen bu hizmet karşılığında gümrük müşavirliği, ordino, terminal, ardiye vb. isimler altında ilave ücret alınmadığı,

· Bu çerçevede, hızlı kargo taşımacılığı yoluyla firmalar adına gelen numunelik eşya ve modeller için 2009/15481 sayılı Kararın 86’ncı maddesi kapsamında gümrük vergilerinden muafiyet uygulandığı ve yine aynı Kararın 126’ncı maddesi hükümlerine göre operatör hızlı kargo firması tarafından basitleştirilmiş gümrük beyannamesi tescil edilerek ilgili muafiyet kodu (NUM) ile beyanı yapılmak suretiyle firmalara teslim edilebildiği,

· Firmaların ihracat süreçlerine konu etmek üzere ithal etmekte oldukları ve numune niteliği taşıdığı yönünde beyanda bulundukları bazı eşyanın gümrük işlem süreçlerinde yaşandığı ileri sürülen sorunlar, üretim proseslerinde kullanılmak üzere getirilen ve numune niteliği taşıdığı beyan edilerek ithal edilmek istenilen prototip bazı eşyanın ithalinde karşılaşılan sorunlar ile firmalar adına gelen numunelik eşya ve modellerin gümrük işlemlerinde karşılaşılabilecek diğer sorunların asgariye indirilmesini teminen, Ticaret Bakanlığına gerek yazılı gerekse sözlü olarak intikal eden şikayet, öneri ve talepler çerçevesinde, numunelik eşya ve model ithalatında gerek gümrük idareleri ve gerekse firmalar açısından tereddütleri gidermek ve uygulamada birliği sağlamak üzere, özellikle numunelik eşya ve model ithalatı en yoğun olan sektörler için objektif kriterler getirilmek üzere bir çalışma ve düzenleme yapılması; çalışma çıktıları doğrultusunda ortak bir çalıştay yapılmasının planlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, başta tekstil ve konfeksiyon, deri ve deri mamulleri, otomotiv, elektronik, kimya ve ilaç sektörleri olmak üzere, ithale konu eşyanın numunelik eşya ve model olma özelliğinin tespitinde,

· Üyelerimizin sektörlerinde kullanmakta oldukları numune tanımının her bir sektör bazında belirlenmesi ve bildirilmesi;

· Numunelik eşya ve model olma özelliğinin tespitinde adet, ağırlık, uzunluk, hacim vb. ölçü birimleri bazında üst limit belirlenip belirlenemeyeceği,

· Belirlenmesinin uygun ve mümkün olacağının düşünülmesi durumunda, sektör/eşya bazında ticaretin gereklerine uygun olarak numune tanımının yapılması, numunelik eşya ve model olarak kabul edilebilecek üst limitlerin neler olması gerektiği

hususlarında görüş, öneri ve sorunların bildirilmesi talep edilmiştir.

Bu kapsamda, numunelik eşya ve model ithalatına ilişkin görüş, öneri ve sorunların 09 Ağustos 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar [email protected] e-posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası