Duyurular  »  Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı Hakkında

07 Ekim 2022 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 05.10.2022 tarihli ve E-34221550-045.99-9849 sayılı yazıda, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bir yazısına atıfta bulunularak, Ekim 2020 tarihinde çalışmalarına başlanan "Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı"nın Nisan 2022 tarihinde tamamlandığı ve bu kapsamda Türkiye'nin 2053 yılına kadar yapacağı ulaştırma altyapıları ve politikaları doğrultusunda Ulaştırma 2053 vizyonunun belirlendiği ve kamuoyuna tanıtıldığı belirtilmiştir.

Ülkemizde, lojistik ile ilgili iş ve hizmetlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların aynı amaç etrafında işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması ve lojistik alanında yürürlüğe konulacak stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ile mezkur projenin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan "Lojistik Koordinasyon Kurulu ve Lojistik Koordinasyon İcra Kurulunun Teşkili ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Karar" doğrultusunda bahse konu kurulların çalışmalarına başlayabilmesi için Plana ilişkin görüşlerimiz talep edilmektedir.

Bu kapsamda, ekte yer alan "Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı"na ilişkin görüşlerinizin 10 Ekim 2022 Pazartesi günü saat: 12.00’ye kadar tutso @tutso.org.tr e-posta Adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 EK: 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası