Duyurular  »  Uzak Ülkeler Stratejisi Kapsamında Lojistik ve Taşımacılık Firmalarımıza Yönelik İlave Destekler Hakkında
09 Aralık 2022 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 08.12.2022 tarihli ve E-34221550-100-12919 sayılı yazının ekinde yer alan T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısında;

· 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Kararın Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge’nin yürürlüğe girdiği,

· Anılan Karar ve Genelge kapsamında, lojistik ve taşımacılık firmalarımızın ve bu sektördeki işbirliği kuruluşlarımızın döviz kazandırıcı faaliyetlerinin artırılmasının hedeflendiği,

· Söz konusu Karar ve Genelge’ye T.C. Ticaret Bakanlığının internet adresinden erişim sağlanabildiği,

· bilindiği üzere, ihracatımızın ve ticaretimizde pazar çeşitliliğinin artırılması ile farklı ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığınca oluşturulan “Uzak Ülkeler Stratejisi”nin, 6 Temmuz 2022 tarihinde Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ tarafından kamuoyu ile paylaşıldığı,

· Bu Strateji ile geleneksel pazarlarımızın dışında kalan ve dünya ekonomisinden %64 pay alan 18 ülkeye yönelik ihracatımızın 4 katına çıkarılmasının hedeflendiği,

· Söz konusu hedef doğrultusunda, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Uzak Ülkeler Stratejisi Raporu ve belirlenen ülkelere (Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland, Vietnam) yönelik Eylem Planlarının hazırlandığı,

· Anılan Eylem Planlarının yer aldığı Uzak Ülkeler Stratejisi Raporu ve Kitapçığına T.C. Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yer alanhttps://ticaret.gov.tr/ihracat/uzak-ulkeler-stratejisi adresinden erişim sağlanabildiği,

· Bu doğrultuda, Strateji’de yer alan ülkelerden Bakanlıkça uygun görülenlere yönelik hizmet ihracatımızın artırılmasına katkı sağlanması amacıyla, yukarıda bahsi geçen Karar kapsamındaki birtakım destek kalemlerinde ilave puanlar uygulandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda yazıda, 5448 Sayılı Karar’ın lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektörü için öngörülmüş olan; Tescil ve Koruma, Birim, Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Bireysel ve Milli Katılım destekleri kapsamında, desteğe konu faaliyetin Uzak Ülke Stratejimizde yer alan Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan'a yönelik olarak gerçekleştirilmesi durumunda, mevcut destek oranına ek olarak 10 ilave puan uygulandığı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası