Duyurular  »  2018 Yılı Aidat Borcu Yapılandırması Hakkında
Sayın Üyemiz;

         Üye aidat borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin, 18.05.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin” 7143 sayılı kanunun 10. Maddesinin 9. Fıkrasına göre:
       
        “31.03.2018 tarihi(bu tarih dahil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde bu kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan oda aidat borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır” denilmektedir.

       Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçlu firmalarımızın belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilemeyecektir.

        İşi bırakma veya resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Odamız kayıtları devam eden üyelerimizin vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu uygulama hükümleri uygulanacak olup vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş olan aidat borçlarının ise tahsilinden vazgeçilecektir.

       Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Odamıza müracaat etmeleri önemle rica olunur.Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası