Duyurular  »  İŞ DÜNYASINA DÖNÜK 30 MART 2020 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN EKONOMİK TEDBİRLER

01.04.2020 - Sayın Üyemiz;

              Üyelerimizden gelen talepler çerçevesinde TOBB tarafından iş dünyasının isteklerine dönük bugüne kadar gerçekleştirilen ekonomik tedbirler derlenerek bilginize sunulmuştur.

              Yaşadığınız münferit veya sektörel sorunların çözümlenmek üzere TOBB’a iletilmek üzere odamızın [email protected] mail adresine yazılı gönderilmesi veya telefon irtibat bilgilerimiz olan 0.236.3132213 nolu telefondan sözlü olarak iletilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

İŞ DÜNYASINA DÖNÜK 30.03.2020 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN EKONOMİK TEDBİRLER

30 MART TARİHİ İTİBARIYLE SONUÇLANAN TALEPLER

-Mevsimlik tarım işçilerinin salgın hastalığa karşı barınma ve çalışma koşullarının sürekli olarak kontrol edilmesi, tarım arazilerine ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve tarım ürünlerinin pazara ulaşımını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına yönelik düzenleme yapıldı

-Tarım Kredi Kooperatifleri’ne Nisan ve Mayıs’ta ödenmesi gereken krediler, faizsiz olarak 2 ay süreyle ertelendi

-Banka şubelerinin kredi uygulamalarından kaynaklı sorunların iletilmesi için BDDK nezdinde şikayet hattı oluşturuldu

-Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 500 milyar TL’ye çıkarıldı, ayrıca 31.12.2020 tarihine kadar kullandırılacak kredilerde, “vergi borcu yoktur” ve “SGK prim borcu yoktur” belgeleri aranmayacak

-11 Mart 2020 tarihi itibariyle, ticari taşımacılık yapan firmaların yetki belgelerinde kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen araçların (tır, kamyon, kamyonet vb.) yetki belgelerinden düşüm işlemleri ertelendi

-Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi dairesi internet adresinde, “mücbir sebep durum sorgu ekranı” açıldı, işletmeler internet üzerinden “mücbir sebep” hükümlerinden faydalanıp faydalanamayacaklarını sorgulayabilecek

27 MART TARİHİ İTİBARİYLE SONUÇLANAN TALEPLER

-Haziran ayında Oda ve Borsalara ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam aidatları, “gecikme zammı” ve “faiz” tahakkuk ettirilmeksizin Ekim 2020 tarihine ertelendi.

-İşletmelerin çeklerini ödeyebilmeleri için, tüm sektörlerde Kredi Garanti Fonu destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz “Çek Ödeme Destek Kredisi” 30 Mart 2020’de uygulamaya alınacak.

-Kamu bankaları tarafından açıklanan “İşe Devam Kredi Desteği” yanında özel bankaların da katılabileceği %9,5 faizli, 3 ay ödemesiz 12 ay vadeli “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” paketi Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklandı. Bu kredi paketine başvurular 30 Mart 2020’de kabul edilmeye başlanacak.

26 MART TARİHİ İTİBARIYLE SONUÇLANAN TALEPLER

-Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü

-Mikro ve küçük ölçekli işletmeler için geçerli olan “Ticari Alacak Sigortası” kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan) işletmeler de dahil edildi

-Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 Mart itibariyle yaklaşık 1.9 Milyar TL’lik destekleme ödemesi yapacak

-Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL’ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek

 25 MART TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER 

-Kamu bankaları öncülüğünde “İş’e Devam Kredi Desteği” açıklandı. 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı kredi başvuruları 26 Mart 2020 tarihi itibariyle başlayacak

-Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi*

-1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak*

-Turizm sektöründe 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasında kamuya ödenecek tüm kira, hasılat, ecrimisil ödemeleri 6 ay ertelendi*

-Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi*

-24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek*

-Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı*

 24 MART TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER

-Mart ayı KDV ve BA/BS beyannameleri ve ödemeleri 1 ay ertelendi.

-Mart, Nisan, Mayıs aylarına ilişkin 6 aylık Muhtasar ve KDV ertelemeleri, tüm şahıs işletmelerini ve bazı ilave sektörleri (Mobilya, Madencilik, İnşaat, Endüstriyel Mutfak, Araç Kiralama, Matbaacılık, Sağlık Hizmetleri) de kapsayacak şekilde genişletildi.

-Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi.

SONUÇLANAN TALEPLER (23 Mart 2020 itibariyle)

-Perakende, AVM, Demir Çelik, Otomotiv, Lojistik- Ulaşım, Sinema, Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil Konfeksiyon ve Etkinlik - Organizayon sektörleri için Nisan, Mayıs ve Haziran’daki Muhtasar, KDV, SGK ödemeleri 6’şar ay ertelenecek

-KGF desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, böylece 350 milyar TL’nin üzerinde ilave kefalet limiti sağlanacak. Kullandırımlarda likidite ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere öncelik verilecek.

-Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve ilave finansman desteği sağlanacak.

-Kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi gibi ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilecek.

-İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.

-Reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatımı sağlanacak, yeni kullanımlara 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilecek, kredi kullanım süreleri 240 güne ve uzun vadeliler için 720 güne çıkarılacak.

-KOSGEB’in 30 Haziran’a tahakkuk edecek alacakları 2021 yılına ertelenecek.

-Çalıştırılamayan personelin brüt maaşının %60’ına kadarının İşsizlik Fonu’ndan alınmasını sağlayan Kısa Çalışma Ödeneği süreci kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak.

-Bu dönemde çalışılamayan mesainin telafisi için tanınan Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartılacak.

-Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek.

-İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durdurulacak.

-Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline 'mücbir sebep' notu düşülecek.

-Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak.

-Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecek.

-Havayolu yolcu taşımacılığında KDV oranı 30.06.2020 tarihine kadar % 1’e indirilecek

-Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.

-Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak.

-Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek.

-Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da başlatılmıştı) tampon bölgede şoför, dorse veya konteyner değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak.
Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası