Duyurular  »  Geçiş Belgesi Dağıtım Form (KUBİS) Numarası Hakkında


15 Ağustos 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 12.08.2022 tarihli ve E-34221550-263-8108 sayılı yazıda,

· T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile 08.09.1992 tarihinde imzalanan ve 16.04.2010 tarihinde yenilenen Protokol uyarınca geçiş belgelerinin dağıtımı ile ilgili olarak TOBB’un yetkilendirildiği,

· Taşımacılığımız ve dış ticaretimiz açısından son derece önemli olan geçiş belgelerinin dağıtım işlemlerinin etkin, verimli ve kurallara uygun bir şekilde yürütülmesi için 2004 yılından bu yana TOBB tarafından geliştirilen otomasyon sistemlerinin (GEBOS) kullanıldığı,

· Dağıtımı gerçekleştirilen geçiş belgesi bilgilerinin talepte bulunan araç sürücüsü ve acente görevlilerinin yanı sıra firma yetkililerince de takibi için tahsis işlemi tamamlandığında, "dağıtım formu" adı verilen (sektörce KUBİS olarak bilinen) bir çıktının düzenlendiği ve başvuruda bulunan firma temsilcisine ibraz edildiği,

· Diğer taraftan, dağıtım form (KUBİS) numaralarının T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile T.C. Ticaret Bakanlığı arasında geliştirilen entegrasyon kapsamında söz konusu taşımada geçiş belgesi veya UBAK Belgesi kullanıldığının tespiti amacıyla kullanıldığı,

· Ancak, son dönemde TOBB’a ulaşan taşımacı firma taleplerinden, KUBİS numarasının ibrazından kaynaklanan çok sayıda sorunla karşılaşıldığı ve bu sorunların taşımalarda önemli gecikmelere yol açtığının tespit edildiği,

· Yaşanan sorunların TOBB tarafından T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına intikal ettirilerek, taşımacılarımız açısından külfet haline dönüşen "gümrük işlemleri sırasında dağıtım form (KUBİS) numarası bildirme zorunluluğunun" kaldırılmasının talep edildiği,

· Konuyla ilgili olarak T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından T.C. Ticaret Bakanlığına gönderilen 10.08.2022 tarihli yazıda;

- Bakanlıklarınca gümrük işlemleri sırasında dağıtım formu (KUBİS) bildirme zorunluluğunun sona erdirilmesinin uygun bulunduğu,

- U-Net sisteminde gerekli değişikliklerin yapıldığı ve

- Türk plakalı taşıtların yurt dışına çıkış işlemlerinde "geçiş belgeli geçiş" seçeneğinin seçilmesi durumunda, gümrük personelince geçiş belgesi dağıtım form (KUBİS) numarası girilmeden işlem yapılabileceği hususları bildirilmektedir.

Bu kapsamda yazıda, gümrük işlemleri sırasında KUBİS numarasının ibraz edilmemesi, KUBİS numarası talebinde bulunan gümrük memurlarına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ilgili yazısının referans gösterilerek, numara aranmaksızın işlem yapılması hususunda üyelerimizin sahada görevli personelinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin önem arz ettiği vurgulanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası