Duyurular  »  İşsizlik Sigortası Prim Desteği İle 7256 Sayılı İlave İstihdam Teşvikinden Doğan İndirim Tutarları 2021/Aralık Ayı Sigorta Primlerine Otomatik Olarak Mahsup Edilmeyecektir
28 Ocak 2022 -

Sayın Üyemiz,

Daha önce SGK tarafından otomatik olarak mahsup edilen,4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesi (17256) ve geçici 28 inci maddesinde (27256) düzenlenen ilave istihdam teşviki ile 4447 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesinde yer alan işsizlik sigortası prim indirimlerinden yararlanılan dönemlere ilişkin işyerlerinin emanet hesaplarında bulunan tutarlar, SGK tarafından 2021 yılı Aralık ayına ait cari dönem borcuna otomatik mahsubu yapılmayacaktır.

İşverenler banka borç sorgusunda görülen tutarın tamamını ödemesi gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan 27/01/2022 tarihli duyuruda; “2021 yılı Aralık ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “sigorta bildirimleri”ne ilişkin kısmının son verilme süresi 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı, Bu kapsamda, 2021 yılı Aralık ayına ait gerek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “sigorta bildirimleri”ne ilişkin kısmının gerekse söz konusu beyanname karşılığı tahakkuk edecek borçların ödeme süresinin son gününün 31 Ocak 2022 Pazartesi olması nedeniyle, işverenlerin cari dönem borçlarına merkezden sistem tarafından otomatik olarak yapılan indirim tutarlarının mahsup işleminin, 2021 yılı Aralık ayı için yapılmayacağı, 27.01.2022/35-2 Dolayısıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesi (17256), geçici 28 inci maddesi (27256) ve Ek 4 üncü maddesinde yer alan indirimlerden yararlanılan dönemlere ilişkin işyerlerinin emanet hesaplarında bulunan tutarların SGK’nın 2021 yılı Aralık ayına ait cari dönem borcuna otomatik mahsubu yapılmayacağından, banka borç sorgusunda görülen tutarın tamamının işverenleri tarafından ödenmesi gerektiği,” açıklaması yapılmıştır.

İşverenlerin, borçlu duruma düşmemesi için, SGK tarafından yapılan duyuruda açıklandığı üzere, emanet hesaplarda bekleyen indirim tutarları SGK tarafından 2021/Aralık ayı prim borçlarına otomatik olarak mahsup edilmeyeceğinden bankada görünen tutarın tamamının ödenmesi gerekmektedir. Emanet hesaplarda bekleyen tutarlar işverenler tarafından talep edilmesi halinde prim borçlarına mahsup edilebilecektir.

Bilgilerinize arz ederiz.


Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası