Duyurular  »  Deprem Felaketi Nedeniyle Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülüklerin Ertelenmesi


27 Şubat 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 26.02.2023 tarih ve E-34221550-045.99-1978 sayılı yazıda; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün meydana gelen deprem felaketi nedeniyle yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ertelenmesi konulu yazısı hakkında bilgi edinilmesi istenmiştir.

Belirtilen illerde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları açısından 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında gerekli işlemlerin tesis edilmesi Kurumca uygun görülmüştür.

Ayrıntıları içeren ilgili yazı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ek: SGK'nın İlgi Yazısı

 


 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası