Duyurular  »  Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu

18 Nisan 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 12.04.2023 tarihli ve 4296 sayılı yazı ekinde T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bir yazıda yer verilmektedir. Yazıda;

· Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı toplantılarda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı,

· Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2024 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin ekte yer aldığı,

· Bu ürünlere ilişkin itirazların T.C. Ticaret Bakanlığı’na en geç 05/05/2023 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği,

· Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği,

· İtirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabildiği

bilgisi verilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 

EK: Ürün Listesi

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2023/18 sayılı İthalat Tebliği incelenebilir.

Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Hammadde ve Ara mamul sektörleri için:

Adı Soyadı

Unvanı

Telefon Numarası

E-Posta Adresi

Özge SEZGİN

Uzman

0 312 204 99 25

[email protected]

Bekir Sıddık KIZMAZ

Uzman

0 312 204 99 12

[email protected]

Koray ÇINAR

Uzman

0 312 204 99 33

[email protected]

Mehmet BARAN

Uzman Yrd.

0 312 204 95 81

[email protected]

Ali YANAR

Uzman Yrd.

0 312 204 99 74

[email protected]

Elektronik ve makina sektörleri için:

Adı Soyadı

Unvanı

Telefon Numarası

E-Posta Adresi

Serkan ULUYOL

Uzman

0 312 204 95 76

[email protected]

Tuba KÖSE SANDALCI

Uzman

0 312 204 99 30

[email protected]

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası