Duyurular  »  KOSGEB Duyuru Hk.

26 Mayıs 2023

Sayın Üyemiz,

KOSGEB İzmir İl Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen yazıda; 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”te, uygulamada karşılaşılan problemlerin çözüme kavuşturulması, paydaşlar tarafından farklı anlaşılmalara mahal vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi, ölçme ve kontrol imkanı bulunmayan hususların asgariye indirilerek uygulama birliğinin sağlanması ve KOBİ tanımı ve sınıflandırılmasında yer alan mali limitlerin günümüz ekonomik koşulalarına uygun olarak yeniden belirlenmesi amacıyla düzenleme yapılması ihtiyacı oluştuğu belirtilmektedir.

Buna göre, söz konusu amaca uygun olarak hazırlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği” 25/5/2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Bahsi geçen değişikliği bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası