Duyurular  »  Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri (2023)

29 Mart 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 28.03.2023 tarih ve E-34221550-044-3723 sayılı yazıda; KOSGEB tarafından TOBB’a iletilen yazı ilgide tutularak "Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri (2023)" hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

KOSGEB tarafından iletilen yazıda; Girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerinin, işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek, girişimciliğin katma değeri üzerine farkındalığı arttırmak ve potansiyel girişimcileri cesaretlendirmek amacını taşıdığı, Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına 2011 yılından itibaren Türkiye’nin de katıldığı, Ödül Programının ülkemizde duyurulması ve belirlenen iki adayın Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB’in görevlendirildiği ifade edilmiştir.

Yarışmaya Avrupa Birliği'nin 27 üye devleti ile COSME programındaki Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye, Ermenistan, Moldova, Ukrayna ve İzlanda katılabilmektedir. Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması altı kategoride gerçekleştirilmektedir:

1. Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi: Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü (zihniyetini) oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar (Örnekler: Girişimciliğin-girişimcilerin imajını veya girişimci bir kültürü teşvik eden yaratıcı,inovatif ve risk üstlenen faaliyetler, uygulamalar)

2. Girişimcilik Yeteneklerine Yatırım Yapmak: Girişimcilik, yönetim ve çalışan becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar (Örnekler: Zanaat kazandırma, dijital becerilerin artırılması, dil yeteneklerinin geliştirilmesi gibi özel yetenekleri teşvik edici uygulamalar; girişimciler için mobilite (işyeri dışında da işini yürütebilme) ve mentörlük programları, okullarda ve üniversitelerde girişimcilik eğitimi)

3. Dijital Dönüşümün Desteklenmesi: İşletmelerin her türlü dijital teknolojileri, ürünleri ve hizmetleri geliştirmelerini, pazarlamalarını ve kullanmalarını sağlayacak dijital geçişini desteklemek.

4. İş Ortamını İyileştirme ve İşletmelerin Uluslararasılaşmasını Destekleme: Avrupa'yı bir iş kurmak, işletmek, büyütmek ve Tek Pazar'da ölçeklendirmek için en cazip yer haline getiren ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde yenilikçi politikalar ve girişimler ile işletmeler için yasal ve idari prosedürleri basitleştirerek “Önce Küçük Olanı Düşün” ilkesini küçük ve orta ölçekli işletmeler lehine uygulayan girişimler. (Örnekler: Bürokrasiyi azaltmaya, yeni işleri sıfırdan kurmaya, işletme mülkiyetinin devrini desteklemeye, KOBİ'lerin kamu alımları pazarlarına erişimini kolaylaştırmaya yönelik önlemler. Uluslararası ticari işbirliğini, bilgi veya eşleştirme araçlarını, destek hizmetlerini veya KOBİ'lerin yurt dışına çıkmasına yardımcı olan programlar)

5. Sürdürülebilir Geçişin Desteklenmesi: Döngüsel ekonomi, iklim nötrlüğü, temiz enerji, kaynak verimliliği veya biyolojik çeşitlilik gibi ekolojik sürdürülebilirliğe yönelik beşeri kapasitenin geliştirilmesi, eşleştirme, fonlama gibi politika ve girişimler (Örnekler: İşletmelerin sürdürülebilir iş modeline uyumlarını desteklemek)

6. Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik: Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortak sosyal sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamaları teşvik eden projeler ile özellikle uzun dönemli işsizler olmak üzere işsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar (Örnekler: Girişimcilik yoluyla toplumsal ihtiyaçlara hizmet eden sosyal veya kar amacı gütmeyen

işletmeler)

2023 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ulusal seçim süreçleri sonunda her ülkeden belirlenen iki aday Komisyon’a bildirilecek olup başvurular bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri, iş dünyası ve üniversite temsilcileri, Avrupa Konseyi dönem başkanlığını yürüten ülke temsilcileri ile Avrupa Komisyonu temsilcilerinden oluşmaktadır. Yukarıda belirtilen her kategori için bir başarı ödülünün yanında ayrıca, tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve en ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir.

Başvurular, politika yapımı, girişim ve eğitim alanlarındaki mevcut ve güncel önlemlere ve bunların söz konusu bölge veya yer üzerindeki etkisine atıf yapmalı ve en az 15 aylık aşamalı gelişmeyi ortaya koymalıdır. Projeler, en az 15 ay boyunca uygulanması, orijinal, yenilikçi ve bölgede veya Avrupa'nın herhangi bir yerinde tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye etkisi ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik katkıları açısından değerlendirilecek olup, ödüller 13-15 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan törende sahiplerini bulacaktır. Söz konusu törene ulusal kazanan olarak gösterilen tüm proje sahipleri davet edilmektedir.

Yarışmaya;

• Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları,

• Kamu-özel ortaklıkları

• Üniversiteler

• KOBİ’ler (Sadece 6. Kategori Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik Kategorisinden) başvurabilecektir. Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgi; https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotion-awards_en adresinde yer almaktadır.

2023 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların www.kosgeb.gov.tr adresinde veya ekte yer alan başvuru formunu doldurarak 23 Haziran 2023 tarihine kadar KOSGEB Başkanlığına iletmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 

 

PUANLAMA TABLOSU ÖRNEĞİ

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası