Duyurular  »  Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları Hakkında

16 Eylül 2022 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 15.09.2022 tarihli ve E-34221550-250-9123 sayılı yazının ekinde yer alan T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısında,

· 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektuplarının, E-Teminat mektubu olarak düzenlenmeye ve BİLGE sistemi üzerinden işleme alınmaya başlandığı,

· Bu kapsamda, E-Teminat mektubu altyapısının transit rejiminde kullanılan kapsamlı teminat mektupları için de kullanılabilmesini teminen; Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nin 3 ve 4 numaralı eklerinde yer alan ortak ve ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektuplarının elektronik ortama aktarılması için teknik çalışmalara başlandığı,

· Gelinen aşamada, anılan Tebliğin 4 numaralı ekinde yer alan ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektubunun elektronik ortamda düzenlenebilmesi için gerekli sistemsel altyapının kurulduğu, 12.09.2022 tarihi itibarıyla; halihazırda sertifikasyon ve entegrasyon sürecini tamamlayan 4 banka ile (Vakıf Katılım, Denizbank, Odea Bank, Nurol Yatırım Bankası) ulusal transit rejimi elektronik kapsamlı teminat mektubu pilot uygulamasının başlatılmasının öngörüldüğü,

· Bununla birlikte, ilerleyen dönemlerde gerekli entegrasyon ve sertifikasyon sürecini tamamlayan bankaların, Gümrükler Genel Müdürlüğünün kurumsal internet sitesinde (https://ggm.ticaret.gov.tr/) duyurulacağı,

· Ayrıca, ortak transit rejimi kapsamlı teminat mektuplarının elektronik ortama alınması çalışmalarının halihazırda devam ettiği, teknik çalışmaların tamamlanmasının beklenildiği,

· Diğer taraftan, daha öncesinde kâğıt ortamda düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin işlemlerin yine kâğıt usulde devam edeceği,

· Bu çerçevede, yapılan teknik düzenlemelerle birlikte, E-Kapsamlı teminat mektubunun düzenlenmesi, kabulü, iadesi, iptali işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin sağlandığı, E-Kapsamlı teminat mektubunun teminat gümrük idaresince kabul edilmesi ile birlikte kapsamlı teminat mektubu ile ilişkilendirilen GRN (teminat gümrük idaresince kabul edilen kapsamlı teminat mektubu için sistem tarafından verilen teminat referans numarasını) numarasının otomatik olarak oluşturulması ve tanımlanan GRN numarasına NCTS yükümlü ekranından “Teminat İşlemleri>ETTN ile Teminat Sorgulama” bölümünden ETTN numarası ve vergi numarası ile ulaşılmasının mümkün bulunduğu bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası