Duyurular  »  2017/625 Sayılı Regülasyonu Gereğince Laboratuvar Kontrolünden Geçmiş Ürünlerin Analiz Sonuçlarına İtiraz Prosedürü

11 Kasım 2022 –

 Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 04.11.2022 tarihli ve E-34221550-100-11611 sayılı yazıda, Sofya Ticaret Müşavirliği’nin bir yazısına atıfta bulunularak, Kapitan Andreevo Sınır Kapısında gerçekleştirilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin analizine ilişkin olarak firmalarımızın Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansınca gerçekleştirilen analize itiraz etme taleplerinde artış yaşandığı, bununla birlikte firmalarımızın itiraz prosedürü ve ikinci analize ilişkin süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığının anlaşıldığı aktarılmıştır.

Bu itibarla, Müşavirliğimiz tarafından Gıda Güvenliği Ajansından itiraz süreci ve ikinci analiz prosedürüne ilişkin olarak resmi bilgi talep edilmiş; Ajansı tarafından verilen cevapta aktarılan bilgiler çerçevesinde, yapılan analize itiraz sürecinin en az 9 gün sürdüğü, ikinci analiz talebi hakkının ancak ikinci itiraz sonucunda doğduğu ve akabinde gerçekleştirilecek ikinci analiz de dikkate alındığında sürecin oldukça uzun zaman aldığının anlaşıldığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda yaşanan mağduriyetin ve ürünlerde yaşanabilecek bozulmalar sonucu ortaya çıkan ekonomik kaybın azaltılması amaçlanmaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası