Duyurular  »  Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği Programı

13 Ocak 2023

Sayın Üyemiz,

 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan iletilen yazıda, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"in (Tebliğ No: 2021/7) 25 Şubat 2021 tarihinde 5 (beş) yıllık olarak yayınlanmış olup tebliğde; "Bu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; 2021 yılı için 1 Mart tarihinden başlayarak otuz gün içerisinde diğer uygulama yıllarında ise 1 Ocak tarihinden başlayarak altmış gün içerisinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılır." diye belirtildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 2023 yılı başvurularının Güncel Uygulama Rehberinin yayınlanması ile başlayacak olup Güncel Uygulama Rehberinin "https://tarimorman.gov.tr" internet sitesinde duyurulacağı belirtilmektedir.

Başvuruda istenilen belgeler arasında toprak fiziksel analiz raporu ve sulama suyu analiz raporu gibi evrakların hazırlanması ve analizi zaman aldığından, yatırımcıların mağduriyet yaşamamaları açısından programla ilgili gerekli bilgilerin bütün Ziraat Odaları, üretici ve çiftçiler ile bütün kooperatif ve birliklere verilmesi hususunun hasıl olduğu ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, toprak fiziksel analizi ve sulama suyu analizi yapmaya yetkili laboratuvar listesine "https://tbs.tarbil.gov.tr/Main/SabLabsScopes" internet sitesinden erişim sağlanabileceği bildirilmektedir.

Başvuru konuları ve başvuruda istenilen evraklar ile ilgili tebliğ ve tebliğ değişiklikleri yazı ekinde yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

Ek 1: Tebliğ (8 Sayfa)

Ek 2: Değişiklik (1 Sayfa)

Ek 3:Değişiklik (2 Sayfa)

Ek 4: Başvuruda Gerekli Evraklar (2 Sayfa)Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası