Duyurular  »  Elektrikli ve Elektronik Eşyalar İle İlgili Yönetmelikler Hakkında

20 Temmuz 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 19.07.2022 tarihli ve E-34221550-045.99-7289 sayılı yazıda T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bir yazısına atıfta bulunularak ülkemizde elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla hukuki ve teknik düzenlemelerin 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği ile belirlendiği ifade edilmektedir.

İlgili yazıda ülkemiz mevzuatının güncel Avrupa Birliği mevzuatına uyumu çerçevesinde "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı" ve "Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı"nın görüşe açıldığı belirtilerek taslaklara ilişkin görüşlerimiz talep edilmektedir.

Bu kapsamda, ekte yer alan söz konusu Yönetmelik Taslakları hakkındaki görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte yine ekte sunulan "Görüş Bildirme Formu"na işlenmek suretiyle, en geç 25.07.2022 tarihi saat: 12.00’ye kadar [email protected] e-posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 

EK1: Genel Gerekçe

EK2: Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı

EK3: Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı

EK4: Görüş Formu

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası