Duyurular  »  KOBİ?lerin Rekabet Gücünün Artırılması Finansman Desteği Programı (KOBİFİN)
18 Ocak 2022
Sayın üyemiz,
Zafer Kalkınma Ajansı tarafından odamıza iletine yazıda;
Malumunuz olduğu üzere T.C. Zafer Kalkınma Ajansımız tarafından 24.12.2021 tarihinde toplam bütçesi 10 Milyon TL olan İmalat Sanayisindeki KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması Finansman Desteği Programı (KOBİFİN) ilan edilmiştir.
Çağrının detayları için aşağıdaki link ziyaret edilebilir.
https://zafer.gov.tr/tr-tr//Faaliyetler/Proje-Destekleme/G%C3%BCncel-Destek-Programlar%C4%B1/KOB%C4%B0F%C4%B0N
KOBİFİN’in son başvuru zamanı; elektronik ortamda (KAYS) proje başvurularının yapılması için 13.03.2022 saat 23:59; Proje taahhütnamelerinin Ajans’a teslimi içinse 18.03.2022 saat 18:00’dır.
KOBİFİN, başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeler için, ilgili aracı kuruluşlardan alınacak krediler karşılığında ödenecek finansman giderinin (kar tutarı), Ajans tarafından karşılanmasını öngören mali destek programıdır.
KOBİFİN’in amacı “TR33 Bölgesi’nde imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin COVID-19 sonrası toparlanma sürecinin desteklenmesi ve rekabet gücünün artırılması” olup program kapsamında imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin aşağıdaki önceliklere yönelik projeleri desteklenecektir:
Öncelik 1) Stratejik tematik sektörlerde (otomotiv yan sanayi, savunma sanayi ve teknik tekstil) ya da bu sektörlere doğrudan mamul / yarı mamul girdisi sağlayan imalat sanayisi sektörlerinde;
1.1) Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
1.2) ürün ya da üretim süreci yenilikleri yapılması
Öncelik 2) BİGEM imalat sanayisi sektörlerinde (C10 Gıda, C13 Tekstil, C15 Deri, C22 Kauçuk ve Plastik, C23 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler, C25 Fabrikasyon Metal Ürünler, C27 Elektrikli Teçhizat, C31 Mobilya);
2.1) yeni yatırımların hayata geçirilmesi
2.2) kaynak verimliliği sağlamak amaçlı modernizasyon yatırımlarının yapılması
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası