Duyurular  »  2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü 2024/286/AB Güncellemesi Hakkında


31 Ocak 2024 -

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan, Odamıza iletilen 25.01.2024 tarih ve 12986896 sayılı yazıda, Avrupa Komisyonu’nun risklere ve uygunsuz durumlara ilişkin yeni bilgileri dikkate alabilmek için 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün I ve II sayılı eklerinde yer alan listeleri altı ayı geçmeyecek periyotlarda düzenli bir şekilde gözden geçirdiği ifade edilerek; Komisyon tarafından yapılan güncellemeler hakkında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığına bilgi verildiği ifade edilmektedir.

Yazıda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfta bulunularak; bazı tarım ürünlerinin AB'ye girişinde resmi kontrollerin ve acil tedbirlerin geçici olarak artırılmasına dair 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2024/286/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Ocak 2024 tarihli nüshasında yayımlandığı ve Tüzüğün, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasını takip eden yirminci gün yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Söz konusu Tüzük ile; Üye Devletler tarafından Türkiye'den ithal edilen Kimyon tohumu sevkiyatlarında gerçekleştirilen resmi kontrollerde, Pirolizidin Alkoloid bulaşıklığına ilişkin olarak Birlik mevzuatında öngörülen ilgili gerekliliklere yüksek oranda uygunsuzluk tespit edilmesi sebebiyle Birliğe giren bu ürünlerin sevkiyatlarında gerçekleştirilecek kimlik ve fiziki kontrollerin sıklığının %20'den %30'a çıkartıldığı anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda 2024/286/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ekte yer almaktadır.

EK

 

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası