Duyurular  »  Birleşik Krallık'ta UKCA işareti Kullanımı

03 Ağustos 2022 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 26.07.2022 tarih 7495 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 25.07.2022 tarihli ve 76519093 sayılı yazıya atfen; Birleşik Krallık tarafından 1 Ocak 2023'ten itibaren CE işareti yerine kullanılmaya başlanacak olan UKCA işaretine yönelik kolaylaştırıcı uygulamalar hakkında aşağıda yer alan bilgiler verilmiştir.

Birleşik Krallık (BK) tarafından 20 Haziran 2022 tarihinde yapılan bir duyuru ile 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren CE işaretinin yerini alacak olan UKCA işaretinin uygulamasına dair iş dünyasına yönelik kolaylaştırıcı uygulamaların açıklandığı belirtilmiştir.

Ayrıca, konuya ilişkin duyuru metni ile rehber dokümana aşağıdaki adreslerden erişilebildiği, BK Uluslararası Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile yapılan temaslar sonucunda duyuru metninde işaret edilen AB uygunluk değerlendirme kuruluşları ve CE işaretlemesine ilişkin hususların, AB tarafından tanınan ülkemiz uygunluk değerlen Etiketleme gerekliliklerine ilişkin kolaylık sağlanmasını teminen, UKCA işaretlemesine bağlı olarak talep edilen bilgilerin 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapışkan etiketle ürüne iliştirilmesine veya ürüne eşlik eden ilave bir doküman ile sunulmasına imkân tanınacaktır.

· Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistem-3 (AVCP System 3) gerekliliklerine tabi olan radyatörler, sızdırmazlık malzemeleri ve fayans/karo yapıştırıcıları gibi belirli yapı malzemeleri için 1 Ocak 2023 öncesinde AB tarafından tanınan onaylanmış kuruluşlar tarafından test yapılmış ise söz konusu ürünler için BK onaylanmış kuruluşlarınca yeniden test yapılmasına gerek olmaksızın işaretleme yapılabilecektir.

· Bahse konu esnekliklerin uygulanacağı ürün grupları ile esnekliklerin işletilmeyeceği ve özel düzenlemelere tabi olacak diğer ürün gruplarının listesi açıklama metninde yer almaktadır dirme kuruluşları ve CE işaretleme uygulamaları açısından da geçerli olduğunun teyit edildiği ifade edilmiştir.

· https://www.gov.uk/government/news/government-to-make-it-simpler-for-businesses-to-apply-newproduct-safety-markings -https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain

Yapılan açıklamaya göre;

· Mükerrer test maliyetlerinin önlenmesini teminen, AB tarafından tanınan uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından CE işaretlemesi kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanmış olan işlemler, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek UKCA işaretleme işlemleri için geçerli kabul edilecektir. Bu hususta gerekli mevzuat değişikliği yılsonuna kadar yapılacak olup, üreticilerin yeniden test yaptırmasına gerek olmaksızın UKCA işaretini ürüne iliştirmesine izin verilecektir.

· Benzer şekilde, 2022 sonuna kadar ülkeye ithal edilmiş ancak stokta olan, dolayısıyla hâlihazırda BK piyasasına girdiği kabul edilen CE işaretli ürünlerin UKCA işareti alma zorunluluğu ve buna bağlı olarak yeniden test ve sertifikasyona tabi tutulması gerekliliği de kaldırılacaktır.

· Hâlihazırda BK piyasasına arz edilmiş olan ürünlerin bakım, onarım ve değişimine yönelik yedek parçaların, orijinal ürün veya sistem BK piyasasına sunulduğu zaman geçerli olan koşul ve gereklilikleri sağlaması şartıyla, piyasaya arzına izin verilecektir.

· Etiketleme gerekliliklerine ilişkin kolaylık sağlanmasını teminen, UKCA işaretlemesine bağlı olarak talep edilen bilgilerin 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapışkan etiketle ürüne iliştirilmesine veya ürüne eşlik eden ilave bir doküman ile sunulmasına imkân tanınacaktır.

· Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistem-3 (AVCP System 3) gerekliliklerine tabi olan radyatörler, sızdırmazlık malzemeleri ve fayans/karo yapıştırıcıları gibi belirli yapı malzemeleri için 1 Ocak 2023 öncesinde AB tarafından tanınan onaylanmış kuruluşlar tarafından test yapılmış ise söz konusu ürünler için BK onaylanmış kuruluşlarınca yeniden test yapılmasına gerek olmaksızın işaretleme yapılabilecektir.

· Bahse konu esnekliklerin uygulanacağı ürün grupları ile esnekliklerin işletilmeyeceği ve özel düzenlemelere tabi olacak diğer ürün gruplarının listesi açıklama metninde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası