Duyurular  »  Dijital Takograf Kartı Kullanımı ile İlgili 69'a Çıkarılan Sürücü Yaş Şartı Hk.
20 Ekim 2021 -
Sayın Üyemiz,
Bilindiği üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından sürücü yaşlarına ilişkin yapılan düzenleme hakkında bilgi paylaşılmış ve 31.12.2023 tarihine kadar sürücü yaş sınırlamasının“69 yaşından gün almamış olmak” şeklinde uygulanması yönünde düzenleme yapıldığı bildirilmiş idi.
Bu çerçevede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızdan alınan bilgilendirmeye göre; söz konusu mağduriyetin giderilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen önceki düzenleme yürürlükten kaldırılarak yeni bir düzenleme yürürlüğe konulmuştur. Buna göre;
SRC türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten/bitecek olan sürücüler;
· Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında şoförlük mesleğini icra edebileceğine dair Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan (muayenehane hariç) özel sağlık kuruluşlarınca düzenlenen geçerli Sağlık Raporu,
· Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerince düzenlenen geçerli Psikoteknik Değerlendirme Raporu,
ile birlikte Bölge Müdürlüklerine başvuru yapabilirler. Yapılacak değerlendirme neticesinde başvurusu uygun bulunan sürücülerin, mesleki yeterlilik belgesi süresi, 31.12.2023 tarihini geçmemek kaydıyla 68 (altmış sekiz) yaş sonuna kadar uzatılacaktır.
Ancak, bu süre içerisinde ibraz edilen raporların herhangi birinin geçerlilik süresinin bitmesi halinde, bu raporun yenilenip yine Bölge Müdürlükleri üzerinden Bakanlığa ibraz edilip uygun bulununcaya kadar mesleki yeterlilik belgesi bloke edilecektir (geçersiz sayılacak). Bu süre zarfında, mesleki yeterlilik belgesi ve dijital takograf kartı kullanılmayacak olup, kullananların tespiti halinde yasal işlem yapılacaktır. Daha önce mesleki yeterlilik belgesi 1 (bir) yıl süreyle geçerli hale getirilen sürücülerin bu belgelerinin geçerlilik süreleri yeni düzenlemeye göre güncellenecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası