Duyurular  »  Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yetki Belgesinde Yapılan İndirim
03 Şubat 2022 -
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 02.02.2022 tarih ve E- -34221550-299-1174 sayılı yazıda;

· Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan 01.02.2022 tarihli, 130188 sayılı yazıda; "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği" hükümleri gereğince, yük taşımacılığı alanında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yetki belgesi veya faaliyet izni almış gerçek veya tüzel kişilerin, imkân, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, gerçek ve tüzel kişilerin almaları zorunlu olan "Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO)" yetki belgesinde, 30 Aralık 2021 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik Değişikliği ile %80'e varan oranda indirim yapıldığının bildirildiği,

· Aynı yazıda ayrıca, 30 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile yapılan indirimin, 30 Aralık 2021 tarihinden itibaren 60 gün süre (27 Şubat 2022 tarihine kadar) ile sınırlı olduğu, bu indirimden yararlanarak TİO yetki belgesini indirimli almak isteyen taşımacıların, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinde bulunan ( https://uhdgm.uab.gov.tr/duyurular/ ) bilgi ve belgelerle birlikte T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası