Duyurular  »  İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
07 Ocak 2022

Sayın Üyemiz,

07 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete’ de İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ yayınlanmış olup, aşağıda bilgilerinize arz edilmiştir.

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1–1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.


Bundan sonra, İşveren uygulama tebliğindeki hükümler Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine taşındığından, işveren işlemlerine ilişkin uygulamalar Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre yürütülecektir.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası