Duyurular  »  Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023)
Değerli Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 05.08.2014 tarihli ve 0433/15199 sayılı yazıda

Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgi yazısında: ülkemiz su havzalarının doğal kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili uzun vadeli kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak; toplumumuzun havzaların ekolojik, ekonomik, sosyal fayda ve hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olarak karşılanması için yapılacak çalışmalara ortak bir yol göstermek amacıyla, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan “Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (UHYS) (2014-2023)”nin Yüksek Planlama Kurulu tarafından onayladığı ve 04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Söz konusu strateji, Birliğimiz http://www.tobb.oriZ.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır.


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası