Duyurular  »  Tek Pazar Programı Ortak Küme Girişimleri (EUROCLUSTERS) Çağrısı

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen 19.10.2021 tarihli yazıda, KOSGEB tarafından yayınlanan “Ortak Küme Girişimleri (EUROCLUSTERS)” proje teklif çağrısı ile ilgili detaylı bilgiler iletilmiştir. AB tarafından uygulama süreci başlayan Tek Pazar Programı (2021-2027), 3 Mayıs 2021 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Programın ana bileşenleri arasında yer alan “KOBİ'lerin rekabet gücünün güçlendirilmesi” bileşeni, COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı’nın devamı niteliğindedir. Tek Pazar Programı'na ulusal katılım müzakereleri devam eden ülkeler arasında yer almamız nedeniyle açılan çağrılara ülkemizce başvuru yapılabilmektedir.

Program kapsamında yayınlanan “Ortak Küme Girişimleri (EUROCLUSTERS)” proje teklif çağrısına ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 

Bilgi NotuHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası