Duyurular  »  İran a Yönelik Yaptırımların Kaldırılması Süreci
T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına istinaden 30.11.2015 ve 22029 sayı ile TOBB’dan Odamıza gönderilen yazıda, İran’ın  nükleer programını kısıtlaması karşılığında bu ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların hafifletilmesini öngören Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na (KOEP) ilişkin özetle aşağıdaki bilgilerin yer aldığı bildirilmektedir.

“İran’ın nükleer programını kısıtlaması karşılığında bu ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların hafifletilmesini öngören Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) 14 Temmuz 2015 tarihinde  P5+1 ile İran arasında yürütülen müzakereler sonucunda imzalanmış ve sözkonusu anlaşmayı onaylayan 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı 20 Temmuz 2015 tarihinde kabul edilmiştir. Anlaşma, ABD Kongresi’nde 17 Eylül 2015 tarihinde lehte oylanmış ve İran Anayasası Koruyucular Meclisi tarafından da “Kabul Edilme Günü” olarak onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

İran’ın nükleer programına ilişkin anlaşmada kayıtlı bir dizi tedbiri hayata geçirdiği Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından doğrulandığında, anlaşmanın uygulama süreci başlayacak olup, “Uygulama Günü” olarak adlandırılan bu tarihin 2015 Aralık sonu veya 2016 Ocak ayına tekabül etmesi öngörülmektedir.

‘Kabul Edilme Günü’ ile ‘Uygulama Günü’ birbirinden farklı olmakla birlikte, İran’a yönelik yaptırımlar ‘Uygulama Günü’ belirleninceye kadar yürürlükte olacaktır.’

Yazıda devamla sözkonusu bilgilereilişkin güncel detaylı bilgi notunun TOBB’un web sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler / Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyuruları-İran” bölümünde yer aldığı bildirilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için ilgili kişi: 
Kaan Gaffaroğlu
Tel: 0312 218 22 20


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası