Duyurular  »  Verimlilik Proje Ödülleri
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce odamıza gönderilen yazıda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Verimlilik Proje Ödülleri’ne ilişkin bilgiler yer almaktadır.
 
Verimlilik Proje Ödülleri’ne ilişkin  detaylı bilgiler aşağıdaki şekildedir:
 
“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl Verimlilik Proje Ödülleri verilmektedir. Verimlilik Projesi Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca; 2017 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır. Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabileceklerdir. Bunun yanı sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkün olacaktır.  Bu kapsamda, ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formunun 9 Ocak 2017 tarihine kadar doldurularak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.”


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası