Duyurular  »  TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği Paneli

12 Ocak 2022 -

Sayın üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza iletilen yazıda,

Malumları olduğu üzere, dünya ticareti Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında şekillenmektedir. Sınırda karbon vergisi düzenlemesi de öngören Mutabakat, başta enerji sektörü olmak üzere pek çok sektörü derinden etkileyecektir. Diğer yandan bahse konu doküman çerçevesinde; binalar, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar gibi pek çok alanda sürdürülebilir politikalar oluşturulması ve yeni teşvik düzenlemeleri getirilmesi planlanmaktadır. Birliğimiz, yeşil mutabakat sürecini yakından takip etmekte, sektörel görüşlerin kamu ile paylaşılması, sanayinin bilgilendirilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi başta olmak üzere çeşitli faaliyetlerle sürece katkı sağlamaktadır.

Yeşil dönüşümle birlikte, enerji verimliliğine yönelik çalışmaların daha fazla önem kazandığı bu dönemde Birliğimiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu'nda özel sektörü temsilen yer alan Birliğimiz, Enerji Verimliliği Haftasında "TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği Paneli" düzenlenmektedir. 13 Ocak 2022 tarihinde Enerji Verimliliği Finansmanı ve Sanayide Enerji Verimliliği başlıklarında 2 oturum olarak düzenlenecek etkinliğin bağlantı linki, etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgi ve görseller ekte takdim edilmektedir.

Söz konusu etkinliğe ayrıca https://webinar.tobb.org.tr  adresinden erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 

TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği Paneli

(Webinar – İnternet Üzerinden)

13 Ocak 2022 Perşembe

2022 Yılı Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sektör Meclisleri Başkanlarının konuşmacı olarak katılacağı ve enerji verimliği politikaları ve enerji verimliliğine yönelik yatırımların değerlendirileceği panelimizde katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır.

Tüm üyelere katılım ücretsizdir

Seminere katılım adresi:

https://tobb-org.zoom.us/j/95924550912?pwd=N0p3OU9MdHcvbGZydmh0b2liRkcyQT09

Şifre: 245645

11:00 – 13:00 1. Oturum – Enerji Verimliliği Finansmanı

Açılış Konuşmaları :

 Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi Başkanı – Fatih Ebiçlioğlu

 Türkiye Enerji Meclisi Başkanı – Zeki Konukoğlu

 Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı – Zeki Poyraz

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Sunum :

 Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi Üyesi – Fatih Memiş

 Türkiye İklimlendirme Meclisi Üyesi – Ertuğrul Şen

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Emrah Berat Birsen

Genel Değerlendirme

 ETKB Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı - Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli

Soru-Cevap

13:30 – 15:00 2. Oturum – Sanayide Enerji Verimliliği

Açılış Konuşmaları :

 Türkiye Cam ve Cam Ürünleri Sanayii Meclisi Başkanı – Vecdet Salgın

 Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanı – Fatih Yücelik

 Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller Meclisi Başkanı – Dr. Veysel Yayan

 Türkiye Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii Meclisi Başkanı – Erdal Sükan

 Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı – İbrahim Halil Kırşan

 Türkiye Seramik ve Refrakter Sanayi Meclisi Başkanı – Zeynep Bodur Okyay

Sunum :

 Türkiye İklimlendirme Meclisi Üyesi – Onur Ünlü

 Türkiye Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii Meclisi Üyesi - Erdem Saatçioğlu

Soru - Cevap