Duyurular  »  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı - Mobilite Çağrısı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Program; Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünler arasından nitelik, kod veya teknolojilere göre Öncelikli Ürün Listesi Tebliği ile belirlenen ürünlerin üretiminin artırılmasını ve bu çerçevede yeni üretim imkan ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılmasını hedeflemektedir. 08.04.2019 tarih ve 3813 sayılı Başkanlık Makam Olur’u ile yeniden uygulamaya alınan Stratejik Ürün Destek Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın bir bileşeni olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı - Mobilite Çağrısı açılmış olup başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesinde (http://www.hamle.gov.tr) bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak alınacaktır. Başvurular aşağıda yer alan çağrı takvimi dâhilinde ön başvuru ve kesin başvuru aşamalarının tamamlanması suretiyle alınacaktır. Aşağıda yer verilen çağrı takvimindeki bitiş tarihleri, ilgili gün sonunu (23:59) kapsamaktadır ve çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir.

 

                                                                                                Çağrı Takvimi 

                                                            Ön Başvuru Başlangıç Tarihi 30 Nisan 2021 Cuma 

                                                            Ön Başvuru Bitiş Tarihi 8 Haziran 2021 Salı 

                                                            Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi 18 Haziran 2021 Cuma 

                                                            Kesin Başvuru Bitiş Tarihi 3 Temmuz 2021 Cumartesi

 

 Ön değerlendirme neticesinde ön başvurusu uygun görülen başvuru sahipleri, kesin başvuru aşamasına devam edebilecektir. Kesin başvuru süresi içerisinde, KOBİ vasfı taşıyan ve KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen işletmelerin, üretime yönelik yatırım süreci faaliyetlerinin net olarak ayrıştırılabilen ve ilgili mevzuat kapsamında desteğe konu edilebilecek kısmı için KOBİ destek formlarını, Program Portalı üzerinden yapılacak yönlendirmeyle eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Program ve çağrıya ilişkin tüm hususlara http://www.hamle.gov.tr web sitesi üzerinden erişilmektedir.
Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası