Duyurular  »  "EFSD+ Proje Havuzu Oluşturma ve Teknik Kapasite Geliştirme" Projesi Odak Grup Toplantısı
12 Kasım 2023 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen yazıya göre; Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü döneminde Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu Artı (EFSD+) mekanizması içerisinde ülkemizin de yer alabilmesi amacıyla Türkiye Yatırım Platformu (TYP) oluşturulmuştur. EFSD+ ve TYP aracılığıyla Komisyon tarafından uluslararası finans kuruluşları nezdinde çağrıya çıkılmış olup onaylanan yatırım programı önerilerinin projelendirme çalışmalarına başlanacaktır.

Bu çerçevede, AB Türkiye Delegasyonu'nun faydalanıcısı olduğu "EFSD+ Proje Havuzu Oluşturma ve Teknik Kapasite Geliştirme" isimli Teknik Yardım Projesi kapsamında, ülkemizdeki faydalanıcı kurum ve kuruluşlardaki sektör uzmanlarının bir araya geldiği Odak Grubu toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda, EFSD+ kapsamında ülkemizin ve AB'nin politika önceliklerindeki hedeflere ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik etkin bir proje havuzunun oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, "Karbonsuzlaşma ve Enerji" ve "Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi" başlıklı Odak Grubunun toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde 15 Kasım 2023 tarihinde 14.00-17.00 saatleri arasında Birliğin İstanbul Hizmet Binasında (Esentepe, Harman Sok. No:8 Şişli/İstanbul) hibrit olarak gerçekleştirilecektir.

Söz konusu toplantıya fiziksel veya çevrimiçi olarak katılım sağlayacak kişilerin iletişim bilgilerinin http://cevremudurlugu.tobb.org.tr adresinde yer alan forma en geç 13 Kasım 2023 tarihine kadar işlemesi gerekmektedir. (Toplantıya çevrimiçi katılım için gerekli bağlantı kayıt sonrası ayrıca gönderilecektir.)

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası