Duyurular  »  Jean Monnet Burs Programı 2015-2016 akademik yılı başvuruları başladı
Jean Monnet Burs Programının 2015-2016 akademik yılına ilişkin başvurular 26 Ocak 2015 tarihinde başlamış olup 6 Mart 2015 tarihine kadar devam edecektir.

Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi doğrultusunda, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2015-2016 akademik yılında 210 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

Kamu çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil)
Özel sektör çalışanları (Sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar)
Üniversitelerin akademik veya idari personeli
Türkiye'deki üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf öğrencileri veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri
başvuruda bulunabilir.

2015-2016 akademik yılı duyurusunda başvuru şartları ile değerlendirme ve yerleştirme süreçlerine ilişkin çok önemli değişiklikler yapıldığından duyurunun baştan sona dikkatlice okunması önemle tavsiye edilmektedir.

Detaylar için aşağıdaki belgeleri inceleyiniz.

http://www.jeanmonnet.org.tr/tr/Hakk%C4%B1m%C4%B1zda/Duyurular/ArtMID/1142/ArticleID/134/Jean-Monnet-Burs-Program%C4%B1-2015-2016-akademik-y%C4%B1l%C4%B1-ba%C5%9Fvurular%C4%B1-ba%C5%9Flad%C4%B1


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası