Duyurular  »  İkinci El Motorlu Kara ve Arazi Taşıtları Yetki Belgesi Hk
Sayın Üyemiz;

 “İkinci el Motorlu Kara ve Arazi Taşıtı Ticareti” ile iştigal eden işletmelerin, ilgili yönetmelikler gereği   faaliyetlerine devam edebilmeleri için “Yetki Belgesi” almaları gerekmektedir.

Söz konusu Yetki Belgesi Denetimleri esnasında aşağıda yer alan listedeki belgelerin işletmeler tarafından işyerlerinde bir dosya halinde hazır bulundurulması gerekmektedir.

İkinci El Motorlu Kara ve Arazi Taşıtları Yetki Belgesi İçin;
Denetimde Hazır Bulundurulması gereken belgeler:

1-) Yönetmeliğin 18. Maddesinin (a) ve (b) bentlerine Uygun olduğuna dair ilgili belediyeden alınan yazının aslı veya Tasdikli sureti.
2-) İşletmeye ait ilgili belediyeden alınan Tasdikli yapı kullanım izin belgesi.
3-) Yetkili kişinin Eğitim belgesinin aslı veya onaylı örneği.
4-) Yetkili kişinin Seviye-5 belgesinin Fotokopisi)
5-) Güncel vizeli vergi levhası fotokopisi
6-) Ticaret Odası veya Esnaf Odası Belgesi (Yeni Tarihli)
7-) Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Yeni Tarihli)
8-) Tüzel Kişi Temsilciliklerinde Temsile ilişkin temsil belgesinin aslı veya onaylı sureti ile imza sirküleri.
İlgili belgelerden birer suret dosya halinde denetim esnasında teslim edilmek üzere hazır bulundurulması gerekmektedir.Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası