Duyurular  »  TET AR-GE PROJE PAZARI 3
İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliğince Elektrik, Elektronik ve Bilişim Sektörlerinde yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması ve Üniversite – Sanayi İşbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen 2. TET Ar-Ge Proje Pazarı 22 Mart 2013 tarihinde Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

“Proje Baharı“ olarak da adlandırdığımız 2. TET Ar-Ge Proje Pazar’ında üniversiteler, teknoparklar, girişimciler ve sanayiciler Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak farklı kategorilerdeki projeleri ile ortak platformda bir araya gelmişlerdir. Etkinlik. Michigan State Üniversitesi ve EUREKA’ nın iş birliğiyle, uluslar arası nitelik kazanmıştır. Danışma Kurulunda sektörün önde gelenlerinin yer aldığı Proje Pazarında toplam 250 proje başvurusu gerçekleşmiş olup, yapılan değerlendirme sonucunda 80 proje etkinlikte sergilemeye hak kazanmıştır. Söz konusu etkinlikte sanayiciler proje sahipleri ile ikili görüşmelerde bulunarak kendilerine en uygun projeleri tanıtma fırsatı yakalamışlardır. Yarışmaya katılan projeler arasından başarılı bulunan 6 projeye toplamda 130.000 TL ödül verilmiştir.

Etkinlik günü düzenlenen panellerde “Enerji Verimliliği“,“Üniversite Sanayi İşbirliği“ ve “Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri“ konuları sektörün önde gelenleri tarafından işlenmiştir. Paneller sonrası dünyada otorite olarak kabul edilen fütürist yazar Rohit Talwar, “Gelecek Teknolojiler ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İnovasyon “ konulu konferans vermiştir.

26 Mart 2014 tarihinde üçüncüsünü gerçekleştirmeyi planladığımız, katma değer yaratacak yenilikçi projelerin işbirliği imkanlarına kavuşabileceği “TET Ar-Ge Proje Pazarı“ etkinliğinde sunulmak üzere, Elektrik, Elektronik ve Bilişim sektörlerinde

- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulamaları (ICT)
- Enerji Üretim, İletim ve dağıtımına yönelik Uygulamalar
- Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları
- Diğer

Olmak üzere 4 kategoride proje başvuruları alınacaktır

TET Ar-Ge Proje Pazarı’na katılmaya hak kazanan proje sahipleri istedikleri takdirde ödül kategorisin de değerlendirmeye alınacaklardır. Başvuran projeler arasından Ödül Kurulu tarafından başarılı bulunan projeler aşağıdaki miktarda ödüllendirilecek olup, derecelendirme kategoriler bazında yapılacaktır:

Her Kategori İçin: 
1.’lik ödülü: 20.000 TL
2.’lik ödülü: 10.000 TL
3.’lük ödülü: 7.500 TL
Son başvuru tarihi 14.02.2014 saat 17:00 olan proje başvuruları www.tetprojepazari.org adresinden gerçekleştirilebilecektir.Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası