Duyurular  »  Online Bonfile Satışı Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Denizli Et Kombinası Müdürlüğü’nden aldığımız 04.01.2023 tarih ve E-71203735-942.02.03-179638 sayılı yazıda, Sincan Et Kombinası Müdürlüğü stoklarında bulunan bonfilelerin online teklif toplama usulü ile satılacağı belirtilmiştir.

Konu ile ilgili, satış usul ve esaslarında belirtilen evraklar hazırlandıktan sonra 12.01.2023 tarihi saat 14:00'a kadar incelenmesi ve değerlendirilmesi için Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Et ve Et Ürünleri Pazarlama Şube Müdürlüğü’ne sevk edilmek üzere, T.C. Et ve Süt Kurumu Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğüne kayıt için teslim edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgelerin;

• İsteklinin irtibat bilgileri (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile faks numarası) bildirir imzalı-mühürlü beyan,

• Kimlik belgesi ve/veya vergi kimlik numarasını bildirir belge,

• Sığır Bonfile Eti Satış Usul ve Esasları (İmzalı),

• Satın alınmak istenilen grup/gruplar için ihale tarihinden itibaren en az 3 ay vadeli geçici teminat mektubu veya nakit yatırdığına dair dekont olduğu belirtilmiştir.

Ön Teklif Verme Tarih ve Saatinin: 16.01.2023 Saat 10:00'dan 17.01.2023 Saat 16:00’a kadar olduğu;

E-İhale Saatlerinin:

• Sığır Bonfile Eti (Tosun) 1. Grup (1.600-2.000 Gram) : 19/01/2023 saat 10.00

• Sığır Bonfile Eti (Tosun) 2. Grup (1.600-2.000 Gram) : 19/01/2023 saat 11.00

• Sığır Bonfile Eti (İnek) 1. Grup (1.601 Gram ve Üzeri) : 19/01/2023 saat 12.00 olduğu;

Geçici Teminat Tutarlarının:

• Sığır Bonfile Eti (Tosun) 1. Grup (1.600-2.000 Gram) : 30.000TL

• Sığır Bonfile Eti (Tosun) 2. Grup (1.600-2.000 Gram) : 30.000TL

• Sığır Bonfile Eti (İnek) 1. Grup (1.601 Gram ve Üzeri) : 20.000TL olduğu belirtilmiştir.

Geçici teminat mektuplarının ihale tarihinden itibaren asgari 90 günden az olmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası