Duyurular  »  Tütün Mamulü Ve Alkollü İçki Perakende Ve Toptan Satış Belgesi Sahiplerinin Dikkatine
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 2003 – 2013 yılları arasında düzenlenen ve geçerliliğini korumakta olan satış belgeleri için 02/01/2014 – 31/03/2014 tarihleri arasında 2014 yılı süre uzatım işlemi gerçekleştirilecektir.

Faaliyetlerine devam etmek üzere süre uzatım işlemi yapmak isteyen satıcıların 2014 yılı için belirlenen ve aşağıda belirtilen süre uzatım işlem bedelini en geç 31/03/2014 Pazartesi günü Kurum sicil numaralarını beyan etmek suretiyle Kurum hesabına yatırmaları zorunludur. 

Süre uzatım işlem bedelini Kurum hesabına yatıran satıcıların mevcut satış belgeleri ile birlikte satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş olan ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun internet sitesinde “Duyurular” bölümünde yayınlanan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları ve süre uzatım işleminin belgeleri üzerinde gösterilmesini sağlamaları gerekmektedir.

Belirtilen süre zarfında süre uzatım işlem bedellerini Kurum hesabına yatırmayan satıcılar 01/04/2014 tarihi itibariyle yeni ürün (tütün mamulü / alkollü içki) tedarik edemeyecek, mevcutlarındaki ürünleri Nisan ayı sonuna kadar belgelerinin verdiği yetki çerçevesinde tasfiye edeceklerdir. 01/05/2014 tarihi itibariyle ürün satışına devam ettikleri tespit edilenler hakkında ilgili mevzuatta öngörülen idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Süre uzatım işlem bedelini belirtilen süre zarfında Kurum hesabına yatırmayan satıcıların faaliyetlerine devam etmek istemeleri halinde yeniden satış belgesi başvurusunda bulunmaları zorunludur.

Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgelerinin 2014 yılı süre uzatım işlemleri de aynı usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

 

TÜTÜN MAMULÜ VE ALKOLLÜ İÇKİ PERAKENDE VEYA TOPTAN SATIŞ BELGESİ SAHİBİ OLUP BU ÜRÜN GRUPLARINDAN HERHANGİ BİRİNİ SATMAYAN ve SATMAYACAK OLAN SATICILARIN DİKKATİNE

Tütün mamulü ve alkollü içkilerin birlikte satışına izin veren “Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi” veya “Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Toptan Satış Belgesi” sahibi olmasına rağmen,  halihazırda bahis konusu ürün gruplarından (tütün mamulü /  alkollü içki) herhangi birinin satışını yapmayan ve daha sonra da satışını yapmak istemeyen satıcıların talep etmeleri halinde, 2014 yılı süre uzatım işlem bedelini Kurum hesabına yatırmadan önce talep dilekçeleri ve mevcut satış belgeleri ile birlikte yetkili birimlere başvuruda bulunmaları ve mevcut belgelerini, satışını yaptıkları ürüne uygun satış belgesi (Tütün Mamulü Perakende / Toptan Satış Belgesi ya da Alkollü İçki Perakende / Toptan Satış Belgesi) ile değiştirmeleri mümkün bulunmaktadır.

Halihazırda tütün mamulü ya da alkollü içki satışı yapmadığını ve ileride de yapmak istemediğini beyan ederek belgesini değiştirmek isteyen satıcıların başvuruları Şubat ayı sonuna kadar kabul edilecektir.

Şubat ayı sonuna kadar belge değiştirme işlemi yapmış satıcıların 2014 yılı süre uzatım işlem bedelini, değişiklik yaptıkları tarihten sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren ve yeni Kurum sicil numaralarını beyan ederek Kurum hesabına yatırmaları gerekecektir.

Bu şekilde belge değişimi yapacak olan satıcıların 30/06/2014 tarihine kadar yaptırılması zorunlu “belge ayrıştırılması” işlemini yapmasına gerek kalmayacaktır.   

“Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi”ni, “Tütün Mamulü Perakende Satış Belgesi” olarak değiştiren satıcıların daha sonra alkollü içki satışı yapmak üzere yeni “Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi” talep etmeleri halinde (4250 sayılı Kanunun 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki mesafe şartı da dahil olmak üzere) yürürlükteki mevzuatta aranan şartları sağlamaları zorunlu olacaktır.

 

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA FAALİYET GÖSTEREN “TÜTÜN MAMULÜ ve ALKOLLÜ İÇKİ PERAKENDE SATIŞ BELGESİ” SAHİBİ SATICILARIN DURUMU

Bilindiği, 6487 sayılı Kanunla değiştirilen 4250 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinin 11'inci fıkrası “Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamaz.” hükmünü haiz bulunmaktadır.

Güncel mevzuat hükümleri doğrultusunda, akaryakıt-otogaz istasyonu içinde faaliyet gösteren ve “Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi” veya “Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi” sahibi olan satıcıların alkollü içki satışı yapabilmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, akaryakıt – otogaz istasyonlarında (hacmen % 5'den düşük alkol içeren) alkollü içkilerin satışına izin vermek üzere, Kanunun yayımı tarihinden (11/06/2013'den) önce düzenlenmiş (sicil no uzantısı P olan) “Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi” sahiplerinin yalnızca tütün mamulü satışına devam etmek istemeleri halinde 2014 yılı süre uzatım işlem bedelini Kurum hesabına yatırmadan önce talep dilekçeleri ve mevcut satış belgeleri ile birlikte yetkili birimlere başvuruda bulunmaları ve mevcut belgelerini “Tütün Mamulü Perakende Satış Belgesi” ile değiştirmeleri, tütün mamulü satışı yapmak istememeleri halinde ise satış belgelerini terk dilekçesi ekinde yetkilendirilmiş birimlere iade etmeleri gerekmektedir. 

TÜTÜN MAMULÜ VE ALKOLLÜ İÇKİ PERAKENDE ve TOPTAN SATIŞ BELGESİ SAHİPLERİNİN DİKKATİNE (BELGE AYRIŞTIRMA İŞLEMİ)

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03/12/2013 tarihli ve 28840 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01/01/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yeni düzenleme gereğince, tütün mamulü ve alkollü içkilerin birlikte satışına izin veren ve  31/12/2013 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan (sicil no uzantısı “P” olan) Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi ve (sicil no uzantısı “T” olan) Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Toptan Satış Belgesi sahiplerinin süre uzatım işlem bedelini 31/03/2014 tarihine kadar Kurum hesabına yatırmaları ve belgeleri için 2014 yılı süre uzatım işlemini gerçekleştirmeleri, süresi içinde süre uzatım işlem bedelini yatırdıktan sonra 30/06/2014 tarihine kadar mevcut belgelerini yetkili birimlere teslim etmeleri ve tütün mamulü ve alkollü içki satış faaliyetleri için ayrı ayrı düzenlenecek olan satış belgelerini teslim almaları zorunludur.

Belirtilen tarihe kadar yetkili birimlere teslim edilmeyen (ayrıştırma işlemi yapılmayan) belgeler için 2015 yılı süre uzatım işlemi yapılmayacaktır.Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası