Duyurular  »  Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgeleri Hakkında Geçici Düzenleme
15 Eylül 2021 - 
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden iletilen 15.09.2021 tarihli yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 14.09.2021 tarihli yazıda, Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bakanlıklarınca sektöre yönelik birçok tedbirin alınmakta olduğu ve bu tedbirlerle salgının sektörde meydana getirdiği olumsuz etkilerin en aza indirilmeye çalışıldığı belirtilerek, artan ticaret hacmi ile beraber sektörde oluşan mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, karayolu taşımacılık sektöründen gelen talepler de dikkate alınarak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan, mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürücüler için, yaş sınırlamasının 31.12.2023 tarihine kadar "69 yaşından (altmış dokuz) gün almamış olmak" şeklinde uygulanması hususunda düzenleme yapıldığının bildirildiği ifade edilmektedir.
Alınan yazıda ayrıca;
• SRC Türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten veya bitimine 3 (üç) ay süre kalan sürücülerin şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren başvuru tarihi itibariyle son bir ayda alınmış; Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında şoförlük mesleğini icra edebileceğine dair Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan (muayenehane hariç) özel sağlık kuruluşlarınca düzenlenen Sağlık Raporu ve Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerince düzenlenen Psikoteknik Değerlendirme Raporu ile birlikte Bakanlıklarına bağlı Bölge Müdürlüklerine 15.09.2021 tarihi itibariyle başvuru yapabileceği,
• Yapılacak değerlendirme sonucu başvurusu uygun bulunan sürücülerin SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgelerinin onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılacağı ve belgelerin e-Devlet Sistemi üzerinden düzenleneceği,
• Tekrar uzatma talebinde bulunacak sürücülerin mesleki yeterlilik belgelerinin ise, aynı prosedürün yerine getirilmesi şartıyla, belge geçerlilik süresinin 31.12.2023 tarihini geçmemek üzere tekrar yenileneceği,
• Bu kapsamda, sayısal takograf kartlarının verilmesi ile ilgili olarak sistemde gerekli güncellemelerin yapılmasını teminen çalışmaların başlatıldığı, söz konusu çalışmaların 20 Eylül 2021 tarihi itibariyle sonuçlandırılmasının hedeflendiği, sektöre ayrıca duyuru yapılacağı bildirilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası