Duyurular  »  Sanayi Sicil Belgesi
"Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır. Sanayi işletmeleri Kanunun 2. maddesi gereği, faaliyete geçtiği andan itibaren 2 (iki) ay içerisinde İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerine başvurarak "Sanayi Sicil Belgesi" almak zorundadır.
Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair (diğer) enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde kapsamına girer. El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir." hükümleri yer almaktadır.
Sanayi Sicil Belgesinin sanayi işletmelerine sağladığı faydalar; İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV tecil-terkin işleminden faydalanırlar (KDV ödemezler). Elektrik faturalarını sanayi abonesi tarifesinden öderler. Bunun için sanayi sicil belgesinden bir suret TEDAŞ*a süresi içinde verilmelidir. Kamu ihale kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar.
Sanayi Sicil Kanununun 9. maddesi gereği, sanayi işletmelerini sanayi siciline tescil ettirmeyenlere 759 TL. idari para cezası uygulanmaktadır. 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa eklenen geçici madde ile M Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden Sanayi Siciline kayıt olmayanlardan 31.12.2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu Kanunun 9.maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz "hükmü getirilmiştir.
25 Ekim 2014 tarih 29156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SGM 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği ile üretime geçen ve üretimde bulunan işletmelerin sanayi siciline kayıtları e-devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası