Duyurular  »  İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Mevzuat:
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
31 Temmuz 2020 Tarihli ve 31202 Sayılı Resmi Gazete
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731.pdf
Özet:  
Bu kanun ile internet ortamında yapılan yayınların denetlenmesi, işlenen suçlarda ödenecek ceza meblağlarının artırılması,  Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı; Kurum, Birlik, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi ve kişiler tarafından bu Kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılması ve bu Kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin için yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemesi ve bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer vermesi gerektiği; sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini Kuruma bildirmekle yükümlü olduğu ve sair konular düzenlenmektedir. 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-1.htm 
Mevzuat:
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2810)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
31 Temmuz 2020 Tarihli ve 31202 Sayılı Resmi Gazete
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731.pdf
Özet:  
Bu Karar ile kısa çalışma ödeneğinin bir aylık uzama süresinin sonundan başlamak üzere bir ay daha uzatılması düzenlenmektedir. 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-2.pdf
Mevzuat:
22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/8/2020 Tarihinden İtibaren Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2811)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
31 Temmuz 2020 Tarihli ve 31202 Sayılı Resmi Gazete
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731.pdf
Özet:  
Bu Karar ile haklı neden kapsamında olmaksızın iş akdinin işverence feshedilmemesi yönündeki düzenlemenin bir ay daha uzatılması düzenlenmektedir. 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-3.pdf 
Mevzuat:
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2812)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
31 Temmuz 2020 Tarihli ve 31202 Sayılı Resmi Gazete
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731.pdf
Özet:   
Bu Karar ile bazı ürün ve hizmetlerde KDV indirimi yapılması düzenlenmektedir. 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-4.pdf 
Mevzuat:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2813)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
31 Temmuz 2020 Tarihli ve 31202 Sayılı Resmi Gazete
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731.pdf
Özet:   
Bu Karar ile Vakıflar, dernekler ve bazı kuruluşlara ait kira ödemelerine uygulanacak tevkifat oranları düzenlenmektedir. 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-5.pdf 


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası