Duyurular  »  RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ

Mevzuat:
Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3462)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
30 Ocak 2021 Tarihli ve 31380 Sayılı Resmi Gazete
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130.pdf

Özet:  
Bu karar ile sanal yurtdışı pazarlama faaliyeti, e-ticaret sitelerine toplu üyelik, UR-GE projelerine verilecek destekler, et-ticaret sitelerine toplu üyeliklerde ödemeler ve sair konularda değişiklikler düzenlenmektedir. 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-18.pdf 

Mevzuat:
Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3463)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
30 Ocak 2021 Tarihli ve 31380 Sayılı Resmi Gazete
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130.pdf

Özet:  
Bu karar ile katma değeri yüksek ihracatın sürdürülebilir şekilde artırılması amacıyla işbirliği kuruluşları (TİM, TOBB, oda ve borsalar vb)  ve Bakanlık tarafından hedef olarak tespit edilen ülkelerde tanıtım ve pazarlama giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına ilişkin destekleri düzenlemektedir. Bu destek kapsamında yurt dışı fuar desteklerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden katılımcılara metrekare başına belirlenen yaklaşıl toplam maliyetin %75’ine kadar destekleneceği, sektörel ticaret heyeti programlar desteğinde hedef sektörlerde ticaret heyeti programı olması halinde destek oranının 15 puan artırılacağı, yurtdışı birim, marka ve tanıtım desteğinin hedef ülkelerde olması halinde 15 puan artırılacağı, TİM, TOBB veya bunların kurduğu şirketler atacılığıyla olması halinde 20 puan artırılacağı, Türk ürünlerinin markalaşması ve yurt dışı birim kira desteğine ilişkin değişiklikler düzenlenmektedir. 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-19.pdf 
 
Mevzuat:
Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97) 
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
30 Ocak 2021 Tarihli ve 31380 Sayılı Resmi Gazete
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130.pdf

Özet:  
Bu kararlar ile Feridun Hadi Sinirlioğlu’nun Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanması ve kendisine büyükelçi unvanı verilerek BM nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmesi, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan vekilliğine Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın atanması, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş’ın görevden alınması ve yerine Cengiz Yavilioğlu’nun atanması,  Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu’nun görevden alınması ve yerine Şakir Ercan Gül’ün atanması Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Altındal’ın atanması ve sair atamalar düzenlenmektedir. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-29.pdf 

Mevzuat:
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/59)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
30 Ocak 2021 Tarihli ve 31380 Sayılı Resmi Gazete
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130.pdf

Özet:  
Bu karar ile döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler başlığı altına Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri ifadesinin eklenmesi düzenlenmektedir. 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-36.htm 


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası