Duyurular  »  Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) ve Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (YKTS) İle İlgili Bilgilendirme Hakkında

06 Mart 2023

 Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 03.03.2023 tarihli ve 2303 sayılı yazıda T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına atıfta bulunularak;

· 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8’inci maddesi uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak ile idari yaptırım kararlarının (ek tahakkuk, ceza kararları, ödeme emirleri, haciz bildirimi vs) Gelir İdaresi Başkanlığı e-tebligat sisteminden (KETSİS) tebliğ edilebileceği,

· 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında tebliği gereken kararların tebligatlarının UETS’de kayıtlı olan elektronik tebligat adreslerine de yapılabileceği,

· Tebligatın öncelikli olarak muhatabın Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminde (KETSİS) kayıtlı elektronik tebligat adresine yapılması, söz konusu adrese tebligat yapılmasının mümkün olmaması halinde, muhatabın varsa UETS'ye kayıtlı adresinin kullanılması, elektronik tebligat adresi bulunmayan muhataba ise 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre tebligat yapılması gerektiği

hususlarında gümrük idarelerinin talimatlandırıldığı bilgisi verilmektedir.

Yazıda ayrıca, UETS’ye ilişkin olarak, YKTS "Firma Bilgileri" sekmesinde "KEP adresi" alanına ilaveten "UETS adresi" şeklinde yeni bir alanın eklendiği, YKTS firma bilgilerinde KEP ve UETS adresi eklenmesi veya güncellenmesi durumunda güncel bilgilerin Sisteme yansıyacağı, söz konusu kaydın ilgili Gümrük Müdürlüğünce yeniden onaylanmasına gerek bulunmayacağı ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası