Duyurular  »  Gürcistan'dan Türkiye'ye Para Transferleri

07 Aralık 2022 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 06.12.2022 tarih ve 12794 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 30.11.2022 tarihli ve 80497257 sayılı yazı ilgide tutularak, Batum Ticaret Ataşeliği'nden alınan bir yazıya atıfla, Gürcistan'da bankacılık kanalı ile gerçekleştirilecek ticari işlemlerde EUR.1 Dolaşım Belgesi ya da Menşe Şahadetnamesinin Gürcü bankalarına ibraz edilmesi zorunluluğu ile ilgili bilgi verilmiştir.

Gürcistan’da faaliyet gösteren bankaların, Gürcistan’a yapılacak ithalat işlemleri için ihracatçı firmalarımızdan ihracata konu ürünlere ilişkin EUR1 Dolaşım Sertifikası ya da menşe şahadetnamesi talep etmeye başladığının öğrenildiği, söz konusu uygulamadan anlaşıldığı kadarıyla, ithalatçının ilgili döviz tutarını Türkiye’ye transfer edebilmesi için ihracatçı firmadan temin edilecek EUR1 Dolaşım Sertifikası ya da menşe belgesi ve hatta bazı durumlarda taşıma belgelerinin de Gürcü bankalarına ibraz edilmesi zorunluluğu getirildiği, ihracat beyannamesi olmaksızın EUR1 Dolaşım Sertifikasının işlevsellik kazanmaması sebebiyle, ihracatçının mal bedelinin tamamı ya da bir kısmını ithalatçıdan almadan önce işlem başlatması durumunun ortaya çıktığı ve bu uygulamanın ihracatçımızı mağduriyete açık halde bıraktığı, dolaşım belgelerinin düzenlenmesindeki kolaylıklardan faydalanan Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsündeki ihracatçılarımız hariç, Gürcistan’a ihracatta hem peşin hem de akreditifle çalışmayı tercih eden firmalarımızın anılan uygulama kapsamında zorluklar yaşayacağının beklendiği ifade edilmektedir. Öte yandan, Gürcistan’da Gürcü mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren Türk bankalarının Türkiye’deki merkezleriyle muhabirlik ilişkileri bulunması nedeniyle doğrudan ABD Doları cinsi para transferinin yapılabildiği ve bazı evrakın ibrazında kolaylık sağlandığının anlaşıldığı, Gürcistan’da bankacılık kanalıyla gerçekleştirilecek ticari işlemlerde EUR1 Dolaşım Sertifikası ya da menşe belgelerinin sunulması gerektiği belirtilmektedir.


Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası