Duyurular  »  ABD'de Türk Kurum/Şirketleri İlgilendirebilecek İflas Davası
03 Şubat 2022 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen 02.02.2022 tarih ve 1166 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın yazısı ile, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan ve bir örneği ilişikte sunulan 10.12.2021 tarihli ve 33608807 sayılı ve 25.01.2022 tarihli ve 33888408 sayılı yazılarda; "Houston Teksas Bölge İflas Mahkemesi" tarafından Dışişleri Bakanlığı'na "Carlson Travel" isimli şirketin iflas süreciyle ilgili bir tebligatname ulaştığı, konu hakkında görüşlerine başvurulan Vaşington Büyükelçiliğimiz sözleşmeli hukuk firmasının anılan iflas mahkemesince görülmekte olan davada Carlson Travel grubunun borçlu olduğu 90.000 alacaklı arasında Türk şirketlerinin de olabileceğini belirttiği bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca, konuya ilişkin iki ilave tebligatname alındığı, sözleşmeli hukuk firmasından bu defa alınan tebligatları anılan şirketin iflasına ilişkin konkordato süreci bağlamında 12 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmayla ilgili olduğu, tebligatlarda ilgililerin 13 Aralık 2021 tarihine kadar mahkemeye bir "opt-out" formu sunabileceği, bu düzenlemenin söz konusu duruşmada tasdik edilen plana itiraz ederek haklarını ayrı bir hukuk süreciyle takip etmek isteyen kuruluş ve kişilere yönelik olduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

EkHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası