Duyurular  »  Koronavirüs Koruyucu Önlemler
16.03.2020 - Ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs ( Covid-19 ) isimli hastalığa karşı devletimiz tüm kurumlarıyla etkin koruyucu önlemler almaya devam etmektedir. Gerek Sağlık Bakanlığı gerek Ticaret Bakanlığı söz konusu duruma ilişkin birçok bilgilendirme yapmıştır.
Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürleri ekte yer almaktadır.
İçinde bulunduğumuz duruma hassasiyet gösterilerek, Devletimizce belirlenen tüm koruyucu önlemlere
Oda/Borsanızca da riayet edilmesi ve bu konuda üyelerinizin bilgilendirilmesi; çalışanlarınız, üyeleriniz ve toplum sağlığı bakımından önem arz etmektedir.
EKLER:
1- Sağlık Bakanlığı - Sağlık Elimizde Broşürü (1 sayfa)
2- Yeni Koronovirüs Riskine Karşı 14 Kural Broşürü (1 sayfa)Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası