Duyurular  »  Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar

08 Temmuz 2022 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 08.07.2022 tarihli ve E-34221550-045.01-7128 sayılı yazıda, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından GİB Yeni Nesil ÖKC web sitesinde ( https://ynokc.gib.gov.tr/) yayımlanan duyuru ile, 24/3/2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin 527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 5. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 6. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan geçiş zorunluluğuna yönelik belirtilen tarihin 30/9/2022 tarihine uzatılmasının uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası