Duyurular  »  Havalimanlarında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Denetimi Hakkında
29 Haziran 2022 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 28.06.2022 tarihli ve E-34221550-100-6696 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına atıfta bulunularak, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Havalimanlarında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri" süreci hakkında gümrüklü yer ve sahalardaki fiziki düzenlemeler, alt yapı, sistem, program ve iş akışlarının (giriş-çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların kontrolü vb.) gümrük muhafaza hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayacak şekilde geliştirilmesine yönelik görüş/öneri talep edilmektedir.

Bu itibarla,

1. Hâlihazırda bahse konu hizmetlerde yaşanan sorunlara ilişkin detaylı bilgilerin verilmesi,

2. Hizmetlerin yerine getirilmesinde yaşanan aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla hangi mevzuat değişikliklerinin yapılması gerektiğinin açıklanması,

3. Mevzuat açısından herhangi bir sorun olmamasına rağmen, gümrük idarelerindeki farklı uygulamalardan kaynaklı ortaya çıkan sorunların belirtilmesi

hususlarını da içerecek şekilde yazıda konu edilen hizmetlerin geliştirilmesine dair görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar [email protected] e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası