Duyurular  »  Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı Format Değişikliği Hakkında

02 Aralık 2021 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 01.12.2021 tarihli ve 10771 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına atıfta bulunularak, “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Beyannamesi (Detaylı Beyan)” düzenlenerek yapılan yazılı gümrük beyanının, tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan BİLGE sistemi üzerinden elektronik olarak yapıldığı; BİLGE sistemine kaydedilen gümrük beyannamesine sistem tarafından değişmez bir tescil numarası verildiği; bu numaranın, içinde bulunan yılın son iki hanesini, gümrük idaresinin kodunu, yapılan işlemin ithalat (IM) veya ihracat (EX) olarak türünü ve tescil sıra numarasını içerdiği belirtilmektedir.

Başlangıçta 6 haneli olarak belirlenen tescil sıra numarasının, son dönemde artan ihracat işlemleri sayısına bağlı olarak yetersiz kalacağı değerlendirilmiş ve 8 haneli olarak yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Yazıda, bu düzenlemenin 4 Aralık 2021 Cumartesi saat 12:00-15:00 arasında yapılacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

EK: Örnek FormatHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası