Duyurular  »  Slovak Firmaları İle İlgili Şikayetler
"Construct Data Publishers a.s" firmasının faaliyetlerine ilişkin olarak Türk firmalarının şikayetleri bildirilmiştir. İlgi (b)'de kayıtlı yazıda, Türkiye'de yerleşik firmalarımız tarafından, "Construct Data Publishers a.s" firması dışında, yine Bratislava'da, Hlboka Cesta 7, 81104 adresinde yerleşik "wwwdb s.r.o Event-Fair" firmasının benzer uygulamalarına yönelik olarak şikayetlerin Bratislava Ticaret Müşavirliğine iletildiği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, "Event Fair The Exhibitors Index for Fairs and Exhibitions" isimli fuar rehberinde firmalarımızın bilgilerine yer vermek ve bilgilerinin güncellenmesine yönelik hizmet sunmak üzere üst yazı ekinde bir form gönderdiği, firmalarımızın yazıda yer alan yanıltıcı ifadelerden dolayı hizmetin ücretsiz olmasından hareketle formu doldurarak anılan firmaya geri gönderdiği, bunun üzerine anılan firmanın üst yazıda belirtmiş olduğunu iddia ederek, hizmetin belli bir ücrete ve 3 yıllık ödeme yükümlülüğüne dayandığını bildirerek firmalarımıza fatura gönderdiği, firmalarımızın ise ödemeyi kabul etmeyerek formları iade ettiği ancak, anılan firmanın faturaları göndermeye devam ettiği bildirilmektedir.
Söz konusu yazıda, Slovak Ticaret Sicil kaydında yapılan incelemede "Construct Data Publishers a.s'' firmasının anonim şirket şeklinde İsveç, Avusturya ve Lihteynştayn menşeli ortaklar tarafından kurulduğu ve İsveçli ortaklardan birisinin Slovak bir ortakla birlikte limited şeklinde "wwwdb s.r.o Event Fair" firmasını kurduğunun ve benzer faaliyetleri yürütmeye başladığının tespit edildiği bildirilmekte ve konu hakkında Slovak Ekonomi Bakanlığı ile temasa geçilerek haksız uygulamalar konusunda bilgilendirme yapıldığı belirtilmektedir.
Bu itibarla, "wwwdb s.r.o Event-Fair" firmasının haksız faaliyet ve işlemlerinden dolayı Türkiye'deki yerleşik firmaların tedbirli davranmaları amacıyla uyarılmalarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası