Duyurular  »  Hal Kayıt Sistemi (HKS) Stok Kayıtları
17 Haziran 2022 -
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 16.06.2022 tarih ve 17608 sayılı yazıda, Hal Kayıt Sistemi üzerinden alınan verilere göre sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden sanayicilerin stoklarında fiili olarak bulunması mümkün olmayan geçmiş tarihlere ait önemli miktarda mal bulunduğu tespit edildiği ifade edilmekte ve sistem kayıtlarında yer alan ancak fiilen sanayicilerin stoklarında bulunmayan malların stok kayıtlarından düşülebilmesi için, bu mallardan; sınai üretimde kullanılmış olanların sınai işletmesine sevk bildirimlerinin, iç piyasaya sunulmuş olanların ise satış/sevk bildirimlerinin ivedilikle yapılarak depo kayıtlarından çıkışının sağlanması gerekmekte olduğu bildirilmiştir.

Bu itibarla, Odamıza kayıtlı sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden tüm sanayicilerin, anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde Hal Kayıt Sistemi üzerinden yapılmamış olan satış veya sevk bildirimlerinin ivedilikle yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

Ek: Ticaret Bakanlığı - HKS Stok KayıtlarıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası