Duyurular  »  Halı Saha İşletmelerinin Faaliyetlerine Başlamaları Hakkında
24 Ağustos 2020 Pazartesi - 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 adı verilen Koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, İçişleri Bakanlığının uygulamaya konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün kuluçka devresinde de bulaşma ve yüksek yayılma hızına sahip olması özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda ilimiz genelinde uygulanmak üzere kararlar alınmıştır.

Bu çerçevede ilimiz genelinde faaliyet gösteren halı saha tesislerinin işletmecileri, çalışanları, müşterileri ile her ne sebeple olursa olsun buralarda bulunan kişilerin aşağıda belirtilen kurallar ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Covid-19 Kapsamında Halı Saha Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler”  başlığında belirlenen tedbirlere uymaları şartı ile halı saha tesislerinin 12.08.2020 tarihinden itibaren faaliyette bulunabilmelerine karar verilmiştir.

Halı Saha Tesislerine Yönelik Tedbirler:
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanması,
Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumluları görevlendirilmesi,
Tesise giren her müşterinin HES kodu ile giriş yapması, görevli bir personel marifetiyle “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodlarının sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesislerin kullandırılması,
Tesise giren herkesin ateş ölçümlerinin yapılması, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların tesislere girişine izin verilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri,
Tesislere maskesiz müşteri/çalışan alınmaması, antrenman ve maç haricinde maskenin kesintisiz kullanılması (N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır),
Tesislerdeki kişi sayısının kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınırlandırılması ve buna ilişkin bilginin tesis girişine asılması,
Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmemesi, 18 yaş altı çocuklarla birlikte en fazla bir velisinin maske takma koşuluyla tesise alınması ve veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe bulunacak şekilde oturma düzeni oluşturulması,
Tesislerde bulunan soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanlarının kapalı tutulması, müşterilerin kullanımına müsaade edilmemesi,
Spor aktiviteleri damlacık çıkışını ve hızını artırdığı için tesislerde müşteriler ile çalışanların yakın temasının azaltılması, antrenman ve maçlar dışında müşteriler arasında fiziki mesafenin en az 2 metre olarak uygulanması,
Tesislere müşterilerin randevu ile kabul edilmesi,
Tesislerin giriş ve çıkış yönlerinin birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesi, kalabalıkların oluşmasını önlemek amacıyla tesisin dış kapısına kontrolsüz girişi engellemeye yönelik uyarı levhası konulması, engelleyici mekanizma kurulması,
Spor yaralanması durumunda, yaralının etrafında oluşması muhtemel kalabalıkların oluşması ve yakın temasın engellenmesi,
Tesislerin girişine COVID-19 tedbirleri kapsamında temizlik, maske, mesafe tedbirleri ile tesis içinde uyulması gereken kuralları içeren afişlerin asılması,
Müşterilerin giriş/çıkış saatlerinin kaydedilmesi ve en az 14 gün süreyle bu kayıtların saklanması,
Tesislerin girişinde ve içinde yeterli sayıda ve miktarda el antiseptiği bulundurulması,
Tesislerde su ve sabuna erişimin kolay olması ve tek kullanımlık kâğıt havlular bulundurulması,
Tesislere üyelik sözleşmelerine COVID-19 tedbir/kuralları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklamaların eklenmesi,
Yaş ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda yer alan vatandaşlara tesislerin kullandırılmaması,
Tesis bünyesinde bulunan kafe tarzı yeme içme bölümlerinin Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine göre hizmet vermelerinin sağlanması,
Tesislerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulması ve düzenli olarak boşaltılması,
Antrenman/maç aralarındaki dinlenme molaları dışında tesislerde müşterilerin beklemesine kesinlikle izin verilmemesi,
Tesislerde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmaması,
Nakit ödeme yerine tercihen temassız ödeme talep edilmesi, ödeme terminallerinde dokunulan yüzeylerin %70’lik alkol ile temizlenmesi,
Halı saha tesisi içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığının “Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” rehberine uygun çalışılması,
Tesislerin Temizlenmesine, Dezenfeksiyonuna ve Havalandırılmasına Yönelik Tedbirler:
Tesislerin temizliklerinin her gün düzenli olarak yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi,
Tesislerin yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslamanın tercih edilmesi, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılması,
Tesislerin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesi, bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılması, tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılması,
Yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonun sağlanması,
Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesi, yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 oC’de yıkanması,
Futbol toplarının her maç bitiminde %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon edilmesinin sağlanması,
Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişlerin asılması ve sürekli sıvı sabun bulundurulması,
Tesislerde hepafilitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazlarının kullanılmaması,
Tuvaletlerdeki su ve sabunların fotoselli olmalarının sağlanması,
Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanması, kullanılan maske ve eldivenlerini çıkarılıp çöp kutusuna atılması ve ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasının sağlanması,
Tesiste vantilatörler çalıştırılmaması ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesi,
Tesislerin kapalı bölümlerinin sık sık havalandırılması,
Çalışan Personele Yönelik Tedbirler:
Halı sahalarda çalışan tüm personelin “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu alması,
Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmesi,
Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren veya COVID-19 vakası temaslısı olan çalışanların tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmesi,
Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takmasının, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesinin ve maske değiştirilmesinde el antiseptiği kullanmasının sağlanması,
Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanması, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmasının sağlanması,
Personelin dinlenme odalarında en az 1 metrelik fiziki mesafeye dikkat etmelerinin sağlanması ve maskesiz bulunmamalarının sağlanması,
Müşterilere Yönelik Tedbirler:
Halı sahalardan faydalanmak isteyen herkesin zorunlu olarak “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu almaları,
Halı saha tesislerine maske ile gelmeleri ve antrenman/maç dışında maskeyi çıkarmamaları,
Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan, COVID-19 vakası veya temaslısı olanların tesislere alınmaması, tıbbi maske takılarak sağlık kurumlarına yönlendirilmeleri,
Müşterilerin randevu saatlerine uymasının sağlanması,
Müşterilerin tesis içerisinde her alanda diğer kişilerle 2 metre fiziki mesafeye uymalarının sağlanması,
Tesiste uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirmelerin okunması,
Kişisel havlu kullanılması, havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesi,
Tesise girdikten sonra ellerin yıkanması ya da el antiseptiği kullanılması,
Tesis içerisinde zorunluluk olmadıkça yüzeylere dokunulmaması, dokunulduğunda ise el antiseptiği kullanılması,
Spor sırasında ellerin yüze değdirilmemesi,
Maç sırasında ve sonrasında kucaklaşma/sarılma vb. yakın temasta bulunulmaması.
Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’ nun 282’ nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacaktır. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’ inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası