Duyurular  »  K Belgesi Sahiplerine Önemli Duyuru
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” 23 Mayıs 2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili değişiklik neticesinde;
K1 yetki belgesi almış ve alacak olan gerçek kişiler için istenen asgari kapasite şartı 35 tonluk azami yüklü ağırlığından 30 ton’a indirilmiştir. (Bu asgari kapasite hesabı muafiyet kapsamında gerçek kişi olarak K1 yetki belgesi almış ve geçerli belgesi olan belge sahiplerini kapsamamaktadır.)
K1 yetki belgesi almış tüzel kişilikler için herhangi bir değişiklik olmayıp 110 ton (toplam ağırlık) ve ODY-4, ODY-3 veya ÜDY-3, ÜDY4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu belgeye sahip kişileri şirket bünyelerinde istihdam etmeleri gerekmektedir.  
Yetki belgesi yenileme işlemleri için;
1 - Yetki belgesi bitiş tarihinden itibaren 270 takvim günü içinde başvuruda bulunulması halinde yetki belgesi tam ücretinin %5’i
 
BAKANLIK HESABINA
Belge Bedelinin %5’i  
BAKANLIK HESABINA Araç Başı 79,00 TL
(TAŞIT KARTI ÜCRETİ)
ODA ÜCRETİ
 (1 Araç Dahil)
Genel TOPLAM
K1
846,45 TL
79,00 TL
50,00TL + 15,00TL
(Araç Başı)
990,45 TL
 K1*
211,60 TL
79,00 TL
50,00TL + 15,00TL
(Araç Başı)
355,60 TL
K2
423,20 TL
79,00 TL
50,00TL + 15,00TL
(Araç Başı)
567,20 TL
 K2*
105,80 TL
79,00 TL
50,00TL + 15,00TL
(Araç Başı)
249,80 TL
K3
423,20 TL
79,00 TL
50,00TL + 15,00TL
(Araç Başı)
567,20 TL
2 - Yetki belgesi bitiş tarihinden itibaren 271. Takvim günü ile 540 takvim günü arasında başvuruda bulunulması halinde ise geçerli tam ücretin % 25 i ödenmek suretiyle yenileme işlemleri yapılacaktır.
 
BAKANLIK HESABINA
Belge Bedelinin %25’i
BAKANLIK HESABINA Araç Başı 79,00 TL
(TAŞIT KARTI ÜCRETİ)
ODA ÜCRETİ
(1 Araç Dahil)
Genel TOPLAM
K1
4.232,25 TL
79,00 TL
50,00TL + 15,00TL
(Araç Başı)
4.376,25 TL
 K1*
1.058,00 TL
79,00 TL
50,00TL + 15,00TL
(Araç Başı)
1.202,00 TL
K2
2.116,00 TL
79,00 TL
50,00TL + 15,00TL
(Araç Başı)
2.260,00 TL
 K2*
529,00 TL
79,00 TL
50,00TL + 15,00TL
(Araç Başı)
673,00 TL
K3
2.116,00 TL
79,00 TL
50,00TL + 15,00TL
(Araç Başı)
2.260,00 TL
Yetki belgesi devir işlemleri esnasında adına belge düzenlenen şahıs ya da tüzel kişilerin yönetmelikte öngörülen tüm şartları sağlar durumda olması gerekmektedir.
Asgari kapasite şartının kaybedilmesi ile ilgili yapılan değişiklik ile asgari kapasite kaybı sonrasında, asgari kapasitelerin kaybedildiği sürelerin toplamı 5 yıllık yetki belgesi süresi boyunca 540 takvim gününden fazla olamaz şeklinde düzeltilmiştir.
Yönetmeliğe eklenen geçici 10.madde ile “23 Mayıs 2013 tarihi itibariyle, yetki belgesi yenileme süresini geçirerek yetki belgesi yenileme hakkını kaybetmiş veya yetki belgesi iptal edilmiş olan K türü yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin 30/4/2014 tarihine kadar yazılı olarak müracaat etmeleri halinde; yenileme hakkı kaybedilmiş veya iptal edilmiş olan yetki belgeleri, yetki belgesi geçerli tam ücretinin %25’i tutarında ücret tahsil edilmesi ve bu Yönetmelikte ön görülen diğer şartların sağlanması kaydıyla adlarına yeniden düzenlenir.” olarak değiştirilmiştir. (Bu işlemler için yeni belge başvuru evrakları istenecektir.)
Geçici 10. Madde’ ye göre işlem yapacak olan yetki belgeleri (iptal olan) hangi türden ise o belge için işlem yapabilecek olup, belge değişimi yapılması mümkün olmayacaktır.  
K belgelerinde, belge bitim tarihinden önce K belgelerini yenilemeyenler Karayollarında yapılan denetimlerde yüklü miktarda para cezasına maruz kalacaklardır.
K1 YETKİ BELGESİ YENİLEME İŞLEMİ İÇİN SAHİBİ ŞİRKETLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;
-Satılan veya hurdaya ayrılan taşıtların noter satış senedi veya hurda belgesinin fotokopisi,
-Yeni Tarihli Ticaret Odası, Şoförler Odası veya Esnaf Odası Oda Kayıt belgesi ASLI (sermayenin  asgari  10.000,00 TL olması ve bunun Oda kayıt belgesinde yazılı olması gerekir)
-Firma sahibi, ortakları ve temsile yetkili kişilere ait son 6 ay içerisinde düzenlenmiş “Resmi Kurum için alınacak” Adli Sicil Belgesi (Arşiv kayıtlı)(A.Ş. ve  Kooperatiflerde Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının Adli sicil belgeleri gelecek)
-Belge düzenlenmesinden sonra beyan edilmemiş tüm değişikliklere ait Ticaret sicil gazetesi ASILLARI veya ONAYLI suretleri,
-Firmanızı temsil ve ilzama yetkili şahısların değişmesi  veya yetki süresinin bitmesi halinde, ıslak imza ve mühürlü yeni İMZA SİRKÜLERİ ASLI,
-K belgesinde kayıtlı özmal araçların RUHSAT FOTOKOPİLERİ,
 
NOT : Bu belgeler ile müracaat edilirken halihazırda 20 yaşından genç taşıtlarla ASGARİ KAPASİTE olarak bilinen azami yüklü ağırlığı/Katar ağırlığı olarak 110 ton’un tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi halde K1 belgesi yenileme işlemi yapılamayacaktır.
K1 YETKİ BELGESİ SAHİBİ ŞAHISLAR  İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;
-Satılan veya hurdaya ayrılan taşıtların noter satış senedi veya hurda belgesinin fotokopisi,
-Yeni Tarihli Ticaret Odası, Şoförler Odası veya Esnaf Odası Oda Kayıt belgesi ASLI (sermayenin  asgari  10.000,00 TL olması ve bunun Oda kayıt belgesinde yazılı olması gerekir)
-Firma sahibine ait son 6 ay içerisinde düzenlenmiş “Resmi kurum için alınacak” Adli Sicil Belgesi (Arşiv kayıtlı),
-K belgesinde kayıtlı özmal araçların RUHSAT FOTOKOPİLERİ,
 NOT : Bu belgeler ile müracaat ederken aynı zamanda 20 yaşından genç taşıtlarla ASGARİ KAPASİTE olarak bilinen 30 ton’un tamamlanmış olması gerekmektedir. (25/02/2006 yılından önce müracaat ederek ve ücretini yatırarak K1 belgesi alan şahıslar, aile fertlerinden birine belgelerini devretmedikleri müddetçe tonaj (asgari kapasite), sermaye şartı, araçlarda aranan 20 yaş şartlarından  muaftır. (Devir yapılmışsa devir işlemi ile bu muafiyetler kalktığından devir tarihinden itibaren (23.05.2013 tarihli düzenleme) 30 tonun,  20 yaşından genç araçlarla tamamlanması gerekmektedir. Aksi halde K1 belgesi iptal durumuna düşmüş olacaktır.)
K1* belgelerde araçların plakaları mutlaka kişinin veya firmanın ikametgah ettiği ilin plaka kodu olması gerekmektedir. Daha önce başka plaka ile belge alanların plakaların ikametgah ilinin plaka koduna 31.12.2013 tarihine kadar çevirmeleri gerekmektedir.
K2 YETKİ BELGESİ SAHİBİ ŞİRKETLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;
-Satılan veya hurdaya ayrılan taşıtların noter satış senedi veya hurda belgesinin fotokopisi,
-Belge düzenlenmesinden sonra Odamız (İç Ticaret Servisi’ne) beyan edilmemiş tüm değişikliklere ait Ticaret sicil gazetesi ASILLARI veya ONAYLI suretleri,
-Firmanızı temsil ve ilzama yetkili şahısların değişmesi  veya yetki süresinin bitmesi halinde, ıslak imza ve mühürlü yeni İMZA SİRKÜLERİ ASLI,
-K belgesinde kayıtlı özmal araçların RUHSAT FOTOKOPİLERİ
NOT : Bu belgeler ile müracaat ederken aynı zamanda  en azından 1 taşıtın K belgesinde sürekli kayıtlı bir şekilde bulundurulması gerekmektedir. Üzerinde en az 1 taşıt bulunmayan K2 belgeleri 540. Günde iptal durumuna düşmektedir. (540 günlük süre 5 yılda bir kez kullanılabilecektir.)
K2 YETKİ BELGESİ SAHİBİ ŞAHISLAR  İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;
-Satılan veya hurdaya ayrılan taşıtların noter satış senedi veya hurda belgesinin fotokopisi,
-K belgesinde kayıtlı özmal araçların RUHSAT FOTOKOPİLERİ
 NOT : Bu belgeler ile müracaat ederken aynı zamanda  en azından 1 taşıtın K belgesinde sürekli kayıtlı bir şekilde bulundurulması gerekmektedir. Üzerinde en az 1 taşıt bulunmayan K2 belgeleri 540. Günde iptal durumuna düşmektedir.
K3 YETKİ BELGESİ SAHİBİ ŞİRKETLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;
-Satılan veya hurdaya ayrılan taşıtların  noter satış senedi veya hurda belgesinin fotokopisi,
-Yeni Tarihli Ticaret Odası, Şoförler Odası veya Esnaf Odası Oda Kayıt belgesi ASLI (sermayenin  asgari  5.000,00 TL olması ve bunun Oda kayıt belgesinde yazılı olması gerekir)
-Firma sahibi, ortakları ve temsile yetkili kişilere ait son 6 ay içerisinde düzenlenmiş “Resmi kurum için alınacak” Adli Sicil Belgesi (Arşiv kayıtlı)(A.Ş. ve  Kooperatiflerde Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının Adli sicil belgeleri gelecek)
-Belge düzenlenmesinden sonra Odamız (İç Ticaret Servisi’ne) beyan edilmemiş tüm değişikliklere ait Ticaret sicil gazetesi ASILLARI veya ONAYLI suretleri,
-Firmanızı temsil ve ilzama yetkili şahısların değişmesi  veya yetki süresinin bitmesi halinde, ıslak imza ve mühürlü yeni İMZA SİRKÜLERİ ASLI,
-K belgesinde kayıtlı özmal araçların RUHSAT FOTOKOPİLERİ,
 
NOT : Bu belgeler ile müracaat edildiğinden itibaren 20 yaşından genç taşıtlarla ASGARİ KAPASİTE olarak bilinen azami yüklü ağırlığı/Katar ağırlığı olarak 45 ton’un tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi halde K3 belgesi yenilenemeyecektir.
 K3 YETKİ BELGESİ SAHİBİ ŞAHISLAR  İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;
-Satılan veya hurdaya ayrılan taşıtların noter satış senedi veya hurda belgesinin fotokopisi,
- Yeni Tarihli Ticaret Odası, Şoförler Odası veya Esnaf Odası Oda Kayıt belgesi ASLI (sermayenin  asgari  5.000,00 TL olması ve bunun Oda kayıt belgesinde veya sermaye bildirim formunda yazılı olması gerekir)
-Firma sahibine ait son 6 ay içerisinde düzenlenmiş “Resmi kurum için alınacak” Adli Sicil Belgesi (Arşiv kayıtlı),
-K belgesinde kayıtlı özmal araçların RUHSAT FOTOKOPİLERİ,
 NOT: Bu belgeler ile müracaat edildiğinden itibaren 20 yaşından genç taşıtlarla ASGARİ KAPASİTE olarak bilinen azami yüklü ağırlığı/Katar ağırlığı olarak 45 ton’un tamamlanmış olması gerekmektedir. (25/02/2006 yılından önce müracaat ederek ve ücretini yatırarak K3 belgesi olan şahıslar, aile fertlerinden birine belgelerini devretmedikleri mütdetçe tonaj (asgari kapasite), sermaye şartı, Orta Düzey Mesleki Yeterlilik Belgesi (ODY) alma veya bu belgeye sahip kişileri istihdam etme ve  araçlarda aranan 20 yaş şartlarından  muaftır. Devir işlemi yapılmışsa devir tarihi itibariyle (23.05.2013 tarihli düzenleme) azami yüklü ağırlığı/Katar ağırlığı olarak 45 ton’u tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde K3 belgesi iptal durumuna düşmüş olacaktır.)


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası