Duyurular  »  Arjantin Ticaret Operasyonları Analiz Birimi ve Otomotiv Sektörü Teşvikleri Hakkında

07 Temmuz 2023 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız 23.06.2023 tarih ve E-34221550-720-7152 sayılı yazıda, Buenos Aires Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa tarafından, 15 Mayıs 2023 tarihinde dış ticaretin hızlandırılması amacıyla bir Ticaret Operasyonları Analiz Birimi kurulacağı, 360 günde ödenmek üzere sermaye malı ithalatına öncelik verileceği, ithalat ve değer zincirinde yer alan girdi fiyatlarının düşürülmesi için tarifelerin kaldırılacağı ve antidamping önlemlerinin gevşetileceğinin açıklandığı bildirilmiştir.

Yazının devamında, 29 Mayıs 2023 tarihli ve 35178 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı, Federal Kamu Gelirleri İdaresi, Mali Bilgiler Birimi, Ulusal Değer Komisyonu, Ulusal Sigorta Denetimi ve Arjantin Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan 24 Mayıs 2023 tarihli ve 1 sayılı Ortak Karar çerçevesinde, ticaret operasyonlarının izlenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla yeni bir birim kurulduğu kaydedilmiştir.

Söz konusu Birimin, Ekonomi Bakanlığı (Ticaret Müsteşarlığı, Sanayi ve Kalkınma Müsteşarlığı ve Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Müsteşarlığı), Kamu Gelirleri İdaresi (AFIP), Gümrükler Genel Müdürlüğü, Vergi Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kaynakları Genel Müdürlüğü, Arjantin Merkez Bankası (BCRA), Ulusal Sigorta Denetimi, Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu ve Mali Bilgiler Biriminden (UIF) oluştuğu belirtilen yazıda, Birimin amacının ürün ve hizmetlere yönelik iç ve dış ticarete konu alım satım işlemlerinin izlenmesi, baskın konumlardan kaçınılarak adil ticari operasyonların teşvik edilmesi, ticareti yapılan malların izlenmesi ve her aşamada doğru vergilendirilmesi, tüketiciye rehberlik edilmesi olduğu ifade edilmiştir.

Bahsi geçen kararın:http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/380000-384999/384332/norma.htm bağlantısında yer aldığı belirtilmiştir.

Son zamanlarda Arjantin'de alınan ticarete yönelik kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle ekonomik hareketlilikte yavaşlama görüldüğü belirtilen yazıda, söz konusu kararın, ticareti kolaylaştırmak ve kontrol etmek adına alındığı ifade edilmekte olup mekanizmanın ikili ticaretimize etkisinin yakından takip edileceği, diğer taraftan, mekanizmanın ilave bürokrasi yaratacağının göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edilmiştir.

Arjantin Ekonomi Bakanlığının 29 Mayıs 2023 tarihli ve 281/2023 sayılı Kararının, 31 Mayıs 2023 tarihli ve 27686 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, bu kapsamda Otomotiv Endüstrisi ve Değer Zincirine Yönelik Yatırımların Teşviki konusunda teşvik rejiminin açıklandığı belirtilerek, bu teşviklerden Arjantin'de mukim yerli ve yabancı sermayeli firmaların yararlanabileceği ve teşviklerin bu kararın yayımlanmasından sonra yapılan yatırımları kapsadığı kaydedilmiştir.

Karara göre, otomobil ve otomotiv parçaları üretimine yönelik yeni projeler için erken KDV iadesi ve 31 Aralık 2031'e kadar ihracat vergilerinin sıfıra indirilmesini içerdiği belirtilen yazıda, bu yatırım projeleri çerçevesinde üretilen malların, üretimin ilk üç yılında %15 ve sonraki iki yılda %20 asgari milli içerik gerektirdiği bildirilmiştir.

Şirketlerin, 31 Aralık 2027'ye kadar bu rejime dahil olma talebinde bulunabilecekleri belirtilmiştir.

Karara; https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/287205/20230529 linkinde yer almaktadır.

Söz konusu kararın 21-23 Mayıs 2023 tarihlerinde Uludağ İhracatçı Birliklerimizce düzenlenen Otomotiv Setörü Heyetinin ardından alınmasının dikkat çekici olduğu belirtilen yazıda, diğer taraftan, Arjantin makamlarının otomotiv sektörüne yönelik üretimi artırmak amacıyla aldığı kararın, bu sektördeki Arjantin'e ihracatımızın rekabet gücünü azaltabileceği belirtilmiştir.

Son olarak, ülkemizdeki kadar güçlü bir teşvik sistemi ortaya konulmamış olmakla birlikte, Arjantin'e yatırım konusuna ilgi duyan üyelerimizin teşviklerden yararlanabileceğinin değerlendirildiği kaydedilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası